Mirjam Bink bij het allereerste Startupdebat

Op donderdag 9 maart vond het Startupdebat plaats, georganiseerd door Rtl Z, Sprout en StartupDelta, met als gastheer Prins Constantijn. Dit debat is het eerste Nederlandse debat ooit dat speciaal gericht is op startups en scale-ups. Een unieke kans om te horen wat de politiek gaat doen voor startups in …

READ MORE →

Overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen

Overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen Op 15 maart 2017 mag Nederland stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij deze verkiezingen staan meer dan ooit ondernemersonderwerpen centraal. Dankzij onze Schaduwbegrotingen, dé Nationale Ondernemersdag en onuitputtelijke lobby hebben we deze ondernemersonderwerpen op de politieke agenda gekregen. Nu is het tijd om de visie van …

READ MORE →

Persbericht: Ondernemers verheugd met unanieme instemming van Eerste Kamer met wetsvoorstel om extreme betaaltermijnen tegen te gaan.

Persbericht ONL voor Ondernemers, Den Haag, 7 maart 2017 Ondernemers verheugd met unanieme instemming van Eerste Kamer met wetsvoorstel om extreme betaaltermijnen tegen te gaan. Belangrijke stap richting gezonde betaalcultuur gezet. Vandaag stemde de Eerste Kamer unaniem in met het wetsvoorstel om extreem lange betaaltermijnen tegen te gaan. Vanaf 1 …

READ MORE →

Man van 17 Miljard – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Hans Biesheuvel, Telegraaf 2 maart 2017 Man van 17 Miljard Vorige week kwam het CPB met de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Bij de plannen van de linkse partijen wordt de rekening bij ondernemers wordt gelegd. In verkiezingstijd ligt het gevaar op de loer dat politieke partijen zich alleen nog …

READ MORE →

Expertvisie XIV – mr. Theo Gommer – Wat doen we met de ‘pensioenrots’ AOW?

Wat doen we met de ‘pensioenrots’ AOW? De Algemene OuderdomsWet is de vaste rots en basis in ons pensioenstelsel. Een eerste pijler, die voorziet in de basisbehoefte. Geïntroduceerd in 1957 met als pensioenleeftijd 65 jaar. Het is goed om te weten dat de gemiddelde gepensioneerde op dit moment ongeveer evenveel …

READ MORE →

Resultaten poll functioneren Belastingdienst

Resultaten poll functioneren Belastingdienst. Ondernemers ondervinden hinder van de huidige situatie bij de Belastingdienst. Naar aanleiding van ophef over het functioneren van de belastingdienst heeft ONL onderzocht in hoeverre ondernemers hier in de praktijk last van hebben. Uit de poll blijkt dat bijna de helft van de door ONL ondervraagde …

READ MORE →

Persbericht: Slecht functionerende belastingdienst schaadt ondernemersklimaat

Persbericht ONL voor Ondernemers Den Haag, 27 februari 2017 Slecht functionerende belastingdienst schaadt ondernemersklimaat Het slecht functioneren en de ophef bij de belastingdienst hebben hun weerslag op het ondernemersklimaat. Bijna de helft van de ondernemers geeft aan last te hebben van het functioneren van de belastingdienst. Dit blijkt uit de …

READ MORE →

“Nederland op tweesprong: potverteren of investeren?”

Het Financieel Dagblad publiceerde op donderdag 23 februari 2017 het opiniestuk “Nederland op tweesprong: potverteren of investeren?” van Hans Biesheuvel. Hieronder kunt u het volledige stuk lezen. Nederland op tweesprong: potverteren of investeren? Na jaren van crisis gaat het weer goed met de Nederlandse economie. Toch heerst er nog geen …

READ MORE →

Hans Biesheuvel bij BNR over internationaal ondernemen

Maandag 20 februari 2017 was Hans Biesheuvel te gast bij BNR Zakendoen, waar gesproken werd over internationaal ondernemen. Met onder andere gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Friesland en Greta Jager werd gesproken over exporteren door ondernemers en het suikerbroodsyndroom. Hans Biesheuvel: “Ondernemers moeten er zelf op af, je …

READ MORE →

‘Een Arbeidsmarkt waar Ouderen Werken (AOW)’ Column Hans Biesheuvel op Wekr.nl

Deze column van Hans Biesheuvel over de werkkostenregeling is verschenen op arbeidsmarktplatform Wekr.nl Hans Biesheuvel –  Een Arbeidsmarkt waar Ouderen Werken (AOW) Het is tijd om te investeren in een volwassen arbeidsmarkt voor ouderen. Het uitgangspunt moet zijn dat mensen verleid en niet gedwongen worden om langer door te werken. …

READ MORE →