Persbericht ONL: Arbeid-en-zorg Top

Den Haag, 19 november 2013 Arbeid-en-zorg Top: Goed overleg op de werkvloer maakt wetgeving overbodig ONL voor Ondernemers maakt Minister Asscher duidelijk dat de rekening van de stijgende zorgkosten niet bij de ondernemer neergelegd kan worden. Ondernemers willen hun werknemers tegemoet komen voor flexibele werktijden indien het nodig is om …

READ MORE →

Gemeente moet zich ondernemend opstellen

Persbericht ONL voor Ondernemers Den Haag, 15 November 2013 Gemeente moet zich ondernemend opstellen Uit de poll van ONL voor Ondernemers is gebleken dat de gemeente meer moet meedenken met ondernemers. De deelnemers van ONL voor Ondernemers waren niet per definitie negatief over de dienstbaarheid van de gemeente. Van een …

READ MORE →

Reactie ONL op cijfers CBS

Persreactie ONL voor Ondernemers Den Haag, 14 november 2013 CBS-cijfers laten zien dat stevige groeiagenda voor Nederland hard nodig is -Ondernemers nog steeds in zwaar weer, ondanks licht economisch herstel- ONL voor Ondernemers is blij met de eerste -voorzichtige- tekenen van economisch herstel, maar benadrukt het belang van een stevige …

READ MORE →

Schaduwkabinet wil Ondernemers-Top

Persbericht ONL voor Ondernemers Den Haag, 13 november 2013 Het schaduwkabinet, onder leiding van ONL voor Ondernemers-initiatiefnemer Hans Biesheuvel, roept premier Rutte op om samen een Ondernemers-Top te organiseren. De top moet in 2014 plaatsvinden en moet leiden tot een stevige groeiagenda voor Nederland. Hans Biesheuvel: “We moeten met elkaar …

READ MORE →

Financieringsbehoefte ondernemers

Persbericht ONL voor Ondernemers Den Haag, 12 november 2013 Financieringsbehoefte ondernemers kan niet worden verholpen door kredietunies -Bedrijven moeten weer gewoon bij banken kunnen aankloppen voor financiering- ONL voor Ondernemers vindt het goed dat minister Dijsselbloem op initiatief van het CDA, inzet op de uitrol van volwaardige kredietunies in Nederland, …

READ MORE →

Bedrijfsleven-instrumentarium

Den Haag, 11 november 2013 Bedrijfsleveninstrumentarium voortaan echt voor Nederlands Bedrijfsleven ONL voor Ondernemers is het met de VVD eens dat het bedrijvengeld uit de OS-begroting, het zogenoemde Bedrijfsleveninstrumentarium, daadwerkelijk moet worden ingezet voor het Nederlandse bedrijfsleven. ONL voor Ondernemers-initiatiefnemer Hans Biesheuvel: “Het kan niet de bedoeling zijn dat er …

READ MORE →

Alternatieve financieringsvormen zou speerpunt van de politiek moeten zijn

Persbericht ONL voor Ondernemers Den Haag, 7 november 2013 In de poll van 5 november roepen de deelnemers van ONL voor Ondernemers massaal de politiek op om alternatieve vormen van financiering beter bereikbaar te maken. Maar liefst 80% van de deelnemers geeft te kennen dat het wil dat ONL voor …

READ MORE →

ONL omarmt uitkomst onderzoek WRR

Den Haag, 5 november 2013 Focus op langetermijnvisie hard nodig voor economische groei ONL voor Ondernemers is blij met de uitkomsten van het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De uitkomsten van dit rapport sluiten goed aan bij de visie van ONL voor Ondernemers dat de focus …

READ MORE →

Accijnsverhoging brandstof is doodsteek

Accijnsverhoging op brandstof doodsteek pomphouders grensstreek Den Haag, 5 november 2013 ONL voor Ondernemers wil dat staatssecretaris Weekers (Belastingen) afziet van de plannen om accijnsverhoging op brandstof door te voeren. Volgend jaar wordt diesel drie cent per liter duurder en lpg zeven cent. ONL vreest dat pomphouders in de grensstreek …

READ MORE →

Passie centraal in RTL7 tv-programma Ondernemen met Passie!

Zondag 3 november om 13.40 uur is de eerste aflevering van het nieuwe RTL7 tv-programma Ondernemen met Passie! (OMP!). Ondernemers uit verschillende branches vertellen hierin open en eerlijk over hun passie voor ondernemen. De hoofdvraag is niet wat, maar WAAROM ze doen wat ze doen. Ondanks crisis en tegenslagen gaan …

READ MORE →