Position paper: Wendbaar en ondernemend MBO zorgt voor broodnodig talent

Wendbaar en ondernemend MBO zorgt voor broodnodig talent. Position paper ONL voor Ondernemers, november 2017 (klik hier voor het volledige position paper). Leerlingen, opleiders en het bedrijfsleven hebben behoefte aan een wendbaar en ondernemend MBO. Dit is nodig om ook in de toekomst aan de behoefte aan talent te voldoen. …

READ MORE →

Position paper: Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.

Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid. Position paper ONL voor Ondernemers, november 2017 (klik hier om het volledige position paper te lezen. Het Nederlandse arbeidsrecht en sociale zekerheidsstelsel passen niet meer bij de hedendaagse economie en arbeidsmarkt. Herziening van het arbeidsrecht en de sociale …

READ MORE →

Oplossing kwalificatie arbeidsrelatie en Wet DBA

Oplossing kwalificatie arbeidsrelatie en Wet DBA Sinds de invoering van de Wet DBA, februari 2016, bestaat er grote onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers over de gevolgen hiervan. Opdrachtgevers durven het risico niet te nemen een arbeidsrelatie verkeerd te kwalificeren en achteraf boetes en naheffingen te moeten betalen. Onderzoek van The …

READ MORE →
Brief aan informateur zalm

Korte termijnoplossing Wet DBA – brief aan informateur Zalm en formerende partijen

ONL voor Ondernemers heeft op 21 september 2017 een brief aan informateur Zalm en de formerende partijen gestuurd over de Wet DBA en kwalificatie van arbeidsrelaties. In deze brief wordt een voorstel voor een duidelijke oplossing gedaan. De inhoud van de tekst staat hieronder integraal. .  Als u hier klikt kunt …

READ MORE →

Brief aan Tweede Kamer: Rentederivaten

ONL voor Ondernemers heeft op 5 september 2017 de vaste Kamercommissie Financiën op de hoogte gebracht van de stand van zaken in het rentederivaten-dossier. De banken zijn mondjesmaat begonnen met het afwikkelen van schadevergoedingen aan ondernemers onder het Herstelkader. De gang van zaken is teleurstellend en in strijd met de …

READ MORE →

Position Paper: Handelsbeleid

Position paper Handelsbeleid Handel en de Nederlandse economie zijn sterk met elkaar verweven. Handel is van vitaal belang voor de verdienkracht van de Nederlandse economie. Ruim 32% van het Nederlands BNP wordt in het buitenland verdiend. Nederlandse bedrijven kunnen goed concurreren met het buitenland. Het handelsbeleid sluit echter niet optimaal …

READ MORE →

Position Paper: Consultatie wettelijke verankering gedragscode franchise

Het volledige position paper van ONL voor Ondernemers voor de consultatie wettelijke verankering gedragscode franchise kunt u hier downloaden. Franchise is een zeer ondernemende sector. Zowel de franchisegever als de franchisenemer is ondernemer en onderneemt voor eigen rekening en risico. Naar aanleiding van aanhoudende problemen tussen franchiseondernemers is de Nederlandse …

READ MORE →

Overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen

Overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen Op 15 maart 2017 mag Nederland stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij deze verkiezingen staan meer dan ooit ondernemersonderwerpen centraal. Dankzij onze Schaduwbegrotingen, dé Nationale Ondernemersdag en onuitputtelijke lobby hebben we deze ondernemersonderwerpen op de politieke agenda gekregen. Nu is het tijd om de visie van …

READ MORE →

Mirjam Bink spreekt bij hoorzitting modelcontracten zzp’ers

Op woensdag 30 november 2016 organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over de problemen met het systeem van modelcontracten voor zzp’ers. ONL Co-Founder Mirjam Bink zal namens ondernemers deelnemen aan de hoorzitting. Opschorten van de handhaving, zoals Staatssecretaris Wiebes reeds heeft aangekondigd, is goed. Verdere stappen zijn echter nodig. Het …

READ MORE →

Position Paper en casus Vermogensrendementsheffing

Het volledige Position Paper van ONL voor Ondernemers – Vermogensrendementsheffing: “Doe recht aan de realiteit, verlaag forfaitair percentage totdat overstap op belasten werkelijk rendement kan worden ingevoerd.” Het position paper is via deze link te downloaden. Naar aanleiding van de resultaten van de poll over de vermogensrendementsheffing, heeft ONL een zestal …

READ MORE →