Brief: DGA-taks / rekening-courant-maatregel

Op donderdag 20 september heeft ONL een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer gestuurd over de DGA-taks, ook wel de rekening-courant-maatregel genoemd. In de brief wordt de Minister van Financiën opgeroepen om deze maatregel te heroverwegen en niet in te voeren. Klik hier om de brief van ONL voor …

READ MORE →

Breng balans in Wet arbeidsmarkt in balans – Position paper

Breng balans in Wet arbeidsmarkt in balans – mogelijkheden voor verbetering binnen de kaders van het regeerakkoord Klik hier om het position paper te downloaden. Het arbeidsrecht en de sociale zekerheden zijn verouderd. De in het regeerakkoord neergelegde ambitie om de arbeidsmarkt te moderniseren is juist en noodzakelijk. Werkgevers worden geconfronteerd met …

READ MORE →

MKB first bij beleid buitenlandse handel en handelsbevordering – Position paper

MKB first bij beleid buitenlandse handel en handelsbevordering. Position paper ONL voor Ondernemers,  klik hier om het position paper te downloaden. Handel is van vitaal belang voor de verdienkracht van de Nederlandse economie. Ruim 32% van het Nederlandse BNP wordt in het buitenland verdiend. Met hun producten en diensten kunnen Nederlandse …

READ MORE →

Reaction to the the public consulation on the review of the SME definition – Position paper

Reaction to the public consultation on the review of the SME definition – Position paper ONL voor Ondernemers.  Mei 2018 Klik hier voor het volledige position paper. ONL voor Ondernemers is a Dutch entrepreneurs organisation with one goal, to ensure that the voice of entrepreneurs is heard. The read thread …

READ MORE →

Wet Arbeidsmarkt in balans brengt onbalans en onduidelijkheid – Position paper

Wet arbeidsmarkt in balans brengt onbalans en onduidelijkheid – Position paper ONL voor Ondernemers Mei 2018 Klik hier voor het volledige position paper. De economie heeft behoefte aan een helder en toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid. ONL voor Ondernemers ziet dat het arbeidsrecht en de sociale zekerheden verouderd zijn en niet meer aansluiten bij …

READ MORE →

Brexit en protectionisme: kom met actieplan om schade te beperken en kansen te verzilveren

Brexit en protectionisme: kom met actieplan om schade te beperken en kansen te verzilveren Klik hier om het volledige position paper te downloaden Internationaal zaken kunnen doen is belangrijk voor Nederlandse ondernemers. De kleine en open Nederlandse economie heeft handel nodig. Export is goed voor ongeveer een derde van het …

READ MORE →

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing – Position paper

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing Klik hier om het volledige position paper te downloaden.  Invest-NL beoogt tegemoet te komen aan de concrete behoefte van ondernemers aan (groei)financiering en (financiële) ondersteuning bij export of investeren in het buitenland. Initiatieven die hierin voorzien juicht ONL toe, maar we vragen …

READ MORE →

Reactie consultatie vernieuwd beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Reactie consultatie vernieuwd beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Klik hier om de volledige reactie van ONL voor Ondernemers te lezen. ONL voor Ondernemers maakt graag gebruik van de geboden mogelijkheid om middels een internetconsultatie inbreng te leveren voor het Vernieuwd Beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ONL kan zich niet aan …

READ MORE →

Invoering extra geboorteverlof moet ook werkbaar zijn voor kleine werkgevers – Position paper

Invoering extra geboorteverlof moet ook werkbaar zijn voor kleine werkgevers Klik hier om het volledige  position paper te downloaden. De uitbreiding van het geboorteverlof voor partners dreigt een dure en onwerkbare maatregel voor ondernemers te worden. Bij het lezen van het wetsvoorstel krijgt ONL de indruk dat niet is nagedacht …

READ MORE →

Brief aan de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid: oplossing Wet DBA

Op woensdag 7 februari stuurde ONL voor Ondernemers samen met acht andere organisaties een brief over een oplossing voor de Wet DBA aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. In deze brief werd benadrukt dat er snel een werkbare kortetermijnoplossing moet komen voor de problematiek omtrent de …

READ MORE →