Nieuws

Leverancierskrediet niet langer gratis – CDA en ONL presenteren plan tegen te late betalingen

Minister Kamp neemt Initiatiefnota in ontvangst
Op 10 maart heeft Agnes Mulder de initiatiefnota aangeboden aan Minister Kamp van Economische Zaken. De Minister zegde toe om de door ONL en het CDA gepresenteerde oplossing te betrekken bij zijn beleid. Hij bevestigde nogmaals dat hij late betalingen als een zeer groot probleem beschouwt.


Officiële Presentatie
Op donderdag 5 maart is de initiatiefnota Late Betalingen officieel gepresenteerd. Hans Biesheuvel heeft samen met CDA Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Omtzigt symbolisch het eerste exemplaar overhandigd aan Arjanneke Teeuw, regiovoorzitter Haaglanden van het OndernemersParlement.

 

2015-03-05_Presentatie-2
Vlnr: Arjanneke Teeuw en Hans Biesheuvel.
2015-03-05_Presentatie
Vlnr: Hans Biesheuvel, Agnes Mulder en Pieter Omtzigt.


 

Persbericht ONL voor Ondernemers
donderdag 5 maart 2015

Leverancierskrediet niet langer gratis – CDA en ONL presenteren plan tegen te late betalingen

Via deze link kan je de initiatiefnota “Leverancierskrediet niet langer gratis” downloaden.

ONL voor Ondernemers en het CDA presenteren vandaag hun plan om late betalingen tegen te gaan. Door een kleine wetsverandering zal er in de boardrooms van grote bedrijven een andere afweging worden gemaakt. Van rechtswege gaat er een rente gelden indien een betalingstermijn de 60 dagen overschrijdt. Het leverancierskrediet dat nu wordt afgedwongen door grote bedrijven is dan niet langer meer financieel aantrekkelijk.

De wettelijke rente is slechts een afdwingmechanisme om ondernemers binnen de normale termijn hun geld te laten krijgen. Op tijd betaald krijgen is voor ondernemers veel belangrijker dan de rentevergoeding waar zij bij een late betaling recht op krijgen.

Hans Biesheuvel:
“Het voorstel is een effectieve en eenvoudige manier om te zorgen dat MKB-ondernemers gewoon op tijd betaald krijgen. Leverancierskrediet hoort niet gratis te zijn en zeker niet te worden afgedwongen. Op tijd betalen is een principe van verantwoord ondernemen. Late betalingen door grote bedrijven zetten leveranciers ontzettend onder druk. De afnemer heeft een rentevoordeel maar de leverancier moet 3 maanden op z’n geld wachten. Dit gaat ten koste van investeringen en werkt door in de hele keten. Er wordt door grote bedrijven misbruik gemaakt van de uitzonderingsclausules van de huidige wet. Het voorstel zorgt ervoor dat dit misbruik in ieder geval niet meer financieel rendabel is. “

Agnes Mulder, Tweede Kamerlid CDA:
“Het afwentelen van de kosten op het MKB is slecht voor de Nederlandse economie als geheel. Het MKB heeft meer moeite om zich te financieren ten opzichte van het grootbedrijf. Late betalingen hebben een keteneffect en zetten de liquiditeitspositie van het MKB verder onder spanning.’

Probleem
Veel bedrijven en overheden betalen facturen te laat. Om dit probleem op te lossen is er een Europese Richtlijn betreffende de bestrijding van late betalingen (Richtlijn 2011/7/EU) ingevoerd. Problemen blijven zich echter voordoen, waarbij een groot knelpunt ligt bij betalingen van het grootbedrijf aan het midden- en kleinbedrijf. Ten koste van het MKB ontstaat hierdoor een ‘leverancierskrediet’ voor het grootbedrijf. Hierin ligt een aanzienlijk kostenvoordeel voor het grootbedrijf verscholen. Deze kosten worden vervolgens kosteloos afgewenteld op het MKB. Vanwege de machtspositie van het grootbedrijf als afnemer zijn ondernemers niet in staat om bij contractonderhandelingen een normale betalingstermijn van 60 dagen af te spreken voor de door hen geleverde goederen of diensten. Dit moet veranderden.

Oplossing
Het voorstel van de indieners is om bij betalingstermijnen van langer dan 60 dagen de wettelijke rente van rechtswege te doen gelden. Dit is een effectieve en eenvoudige manier om de financiële prikkel weg te nemen voor de afnemer om de betalingstermijnen te rekken. Binnen de huidige wetgeving worden leveranciers gedwongen om betalingstermijnen overeen te komen die de normale termijn van 60 dagen overschrijden. Volgens het voorstel gaat de wettelijke rente alleen gelden indien de overeenkomst wordt gesloten tussen een grote onderneming en een MKB-onderneming.

Vandaag om 17u00 presenteren Hans Biesheuvel (ONL), Pieter Omtzigt en Agnes Mulder (beide CDA) het plan in het bijzijn van Haagse ondernemers.

Einde bericht
Voor meer informatie en interviews met Hans Biesheuvel kunt u zich richten tot Marieke Dekker, Directeur Public Affairs, via 06 22 43 57 49 of via m.dekker@onl.nl


 

ONL tekent petitie Open Companies tegen late betalingen.

Maar liefst 86% van de kleine ondernemingen (tot 10 werknemers) krijgt rekeningen te laat betaald. Dat blijkt uit een gebruikersonderzoek van OpenCompanies, een dochteronderneming van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Scherper gesteld: slechts 14% van de kleine ondernemers wordt altijd op tijd betaald. Gemiddeld staat er per respondent €35.000 aan te laat betaalde rekeningen open. Volgens OpenCompanies hebben de 1,2 miljoen kleine ondernemingen die Nederland telt gezamenlijk tenminste €720 miljoen aan te laat betaalde rekeningen openstaan. Zeer nadelig voor de Nederlandse economie, maar ook een duidelijk signaal dat de huidige wetgeving faalt, aldus OpenCompanies. Open Companies heeft een petitie gestart om wanbetalingen bij zzp’ers te stoppen.

ONL voor Ondernemers heeft de petitie van Open Companies ondertekend.

Previous post

woensdag 4 maart: Brusseltour: met ONL naar Brussel

Next post

Koppel jeugdwerkloosheid aan ondernemerschap

3 Comments

 1. 5 maart 2015 at 16:40 — Beantwoorden

  Wat een uitstekend voorstel. Complimenten ! Hopelijk maakt dit inderdaad een eind aan de praktijken van de grote concerns versus MKB bedrijven met erg late betalingen. Als het een wettelijke verplichting is kan de MKB-er met goed fatsoen wijzen op de rentekosten EN de accountant van het grootbedrijf kan een rol spelen bij de controle. PRIMA !

 2. 5 maart 2015 at 17:16 — Beantwoorden

  In deze tijd van de economische crisis komen dikwijls kleine ondernemers in liquiditeitsproblemen omdat crediteuren in veel gevallen veel te laat betalen. Een betalingstermijn van 14 dagen zegt al helemaal niets meer.
  Natuurlijk, debiteuren betalen laat omdat hun debiteuren ook te laat zijn. Maar ergens moeten we beginnen.
  Als we met z’n allen gewoon proberen om binnen een maand te betalen is iedereen tevreden.
  Ik van mijn kant probeer in ieder geval mijn crediteuren direct te betalen en niet te wachten tot er 30 dagen zijn verstreken.

 3. Gerrit Tol
  5 maart 2015 at 20:40 — Beantwoorden

  Ik heb sterk mijn twijfels over het voorstel. Laat deze actie geen politieke stunt worden!
  Het (MKB) bedrijf dat langer dan 60 dagen of langer moet wachten op zijn geld staat nog steeds met zijn rug tegen de muur. Er moet als ik het goed begrijp eerst een overeenkomst worden gemaakt om de wettelijke rente te laten gelden. Wie gaat dat tekenen?? Ga je niet akkoord met een langer termijn nemen ze een ander. Helaas is het zo dat menig bestuurder van grote (beursgenoteerd) bedrijven een mooi beeld willen laten zien door een hoog banksaldo in de boeken te zetten bij de presentatie van de maand, kwartaal, halfjaar of jaar cijfers. Alle betalingen opschorten en de eigen facturen versneld innen.
  Misschien heeft een wettelijk kortingspercentage bij snelle betaling meer effect.
  Maar nog beter zou het zijn als alle bedrijven weigeren verder te werken voor de grote bedrijven als deze de betaling uitstelt. Hierbij zou ook een zwarte lijst moeten komen van bedrijven die dan het werk overnemen waar je niet op wilt komen. Dit vergt moed en durf en een organisatie die dit kan organiseren. (misschien ONL?) Als iedereen hieraan mee doet is het probleem opgelost en zal de liquiditeit van het hele bedrijfsleven zich verbeteren.
  Misschien zouden banken hieraan mee willen werken. Ieder bedrijf heeft een bank. Als banken een (desnoods gesubsidieerd) voordeel zouden geven aan bedrijven die hieraan mee doen zouden de banken op den duur ook een gezondere balans krijgen en makkelijker en meer kunnen financieren. Vaak is de belangrijkste eis voor een bancaire lening aan een bedrijf de liquiditeit en de geldstromen van een bedrijf. En deze zullen zich gaan verbeteren.
  Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan maar deze tijden eisen maatregelen die ook niet gewoon zijn. En banken roepen elke dag dat ze graag het MKB willen helpen, maar leningen kunnen ze niet geven. Maar wie heeft de moed.?

  M.vr.gr. Gerrit Tol.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *