Hans Biesheuvel

Co-founder ONL voor Ondernemers

Hans is op twitter te volgen via @biesheuvelhans en zijn profiel is te vinden op LinkedIn

“De Nederlandse economie heeft behoefte aan langetermijnvisie: Hoe gaan we de komende tien jaar ons geld verdienen? Daarmee gaan we aan de slag. Dé kritische succesfactor is het aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven. Want de economische ontwikkelingen zijn steeds minder voorspelbaar én we moeten méér en méér concurreren in de globaliserende wereldeconomie.

Nu is het beleid vanuit Den Haag vooral gebaseerd op wat politiek haalbaar is, in plaats van op dat wat economisch en maatschappelijk nodig is. Er wordt volstrekt onvoldoende geluisterd naar ondernemers. Dat moet anders. En dat kan anders. Ruimte voor ondernemerschap is dringend noodzakelijk. Al jaren wordt die ruimte beperkt door knellende regels, teveel toezichthouders, stijgende lasten, te weinig krediet en risicomijdende banken. Terwijl met name MKB-ondernemers de banenmotor en innovatiemotor van de economie vormen.

De Nederlandse maatschappij ontwikkelt zich steeds meer als sector-overstijgende netwerkeconomie. Dit vertaalt zich (nog) niet in het polderoverleg. Ik ben voor een open en transparantie manier van samenwerking en overleg. Met ONL voor ondernemers wil ik echte veranderingen voor elkaar krijgen die ondernemers helpen, waar ondernemers zélf om vragen, daar sta ik voor.”


Mirjam BinkMirjam Bink avatar

Co-founder ONL voor Ondernemers

Mirjam is op twitter te volgen via @mirjambink en haar profiel is te vinden op LinkedIn

“Mijn ambitie is om Nederland ondernemender te maken. Na ruim 10 jaar ondernemer te zijn vind ik het nog steeds het mooiste “vak” van de wereld. Ga tussen een groep ondernemers staan en je voelt de energie en die energie wil ik graag inzetten om Nederland vooruit te helpen. Het oplossingsvermogen van ondernemers inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ondernemers wel in hun kracht gezet worden, niet te veel belemmerd worden en moeten ze in staat gesteld worden om hun stem te kunnen laten horen.

Afgelopen jaren heb ik mij in diverse rollen ingezet om het ondernemersklimaat te verbeteren, en dat blijf ik doen, zeker nu. En dat wil ik samen doen met al die andere ondernemers die ook willen bijdragen en mee willen denken om Nederland weer in de goede richting te krijgen. De banen komen bij de kleine en startende bedrijven vandaan, daar moet dus de focus op komen te liggen. Deze ondernemers moeten hun (groei)ambities kunnen waarmaken!

En zolang de statistieken nog niet gelijk zijn qua waarmaken van groeipotentie, zet ik een stap extra voor vrouwelijke ondernemers.”


Geert GladdinesGGladdines

Senior Beleidsmedewerker

Geert is op twitter te volgen via @geertgladdines en zijn profiel is te vinden op LinkedIn.

“Nederland is een land van creatieve geesten en ambities. Het ondernemersklimaat is sterk, de bevolking is goed opgeleid en we worden internationaal geroemd om onze handelsgeest. We hebben veel bereikt maar er is nog genoeg te doen!

De crisis heeft er bij bedrijven hard ingehakt en het bedrijfsleven gaat terrein verliezen als we niet heel hard innoveren. Economische vooruitgang komt niet van de overheid maar uit ondernemerschap. ONL wil de ruimte scheppen voor ondernemers om hun ideeën achterna te jagen. Hun creativiteit gaat het verschil maken. Een geweldige uitdaging om daar deel van uit te maken.”


Djoeke Altena

Beleidsmedewerker

Djoeke is op twitter te volgen via @DjjAltena en zijn profiel is te vinden op LinkedIn.

profielfoto-djoeke

 

 

 

 

 

 

 

 


Gina Braakhekke

Office Manager

Gina’s profiel is te vinden op LinkedIn.

portretfoto-gina-3