Persberichten

Klachtenloket Rentederivaten Kifid

Persbericht – Rentederivaten

31 maart 2015

 

Klachtenloket Rentederivaten Kifid

Op 26 januari heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) haar loket geopend voor ondernemers die gedupeerd zijn door banken met rentederivaten. ONL voor Ondernemers steunt het klachtenloket. Het is goed dat er één loket is waar de klachten verzameld worden en waar ondernemers zonder tussenkomst van de rechter terecht kunnen om de problemen op te lossen. Dit is ook van belang om inzicht te krijgen in de exacte omvang van het probleem.

 

ONL voor Ondernemers vindt dat het in de eerste plaats aan de banken zelf is om problemen met ondernemers op te lossen. In gevallen waar ondernemers onjuist geïnformeerd zijn of in gevallen waar een rentederivaat verkocht is zonder duidelijk voordeel voor de ondernemer behoren banken ondernemers tegemoet komen. De relatie tussen banken en ondernemers hoort gebaseerd te zijn op vertrouwen. Het mag niet zo zijn dat ondernemers ten tijde van het afsluiten van een lening door hun accountmanager op het verkeerde spoor zijn gezet.

 

ONL voor Ondernemers is niet betrokken geweest bij het opstellen van de voorwaarden waaronder ondernemers met een klacht bij Kifid terecht kunnen. Voordat het loket is geopend heeft ONL wel in een gesprek met het Ministerie van Financiën reeds aangekaart dat het goed is dat Kifid de klachten inventariseert en geschillen beslecht.

 

ONL voor Ondernemers heeft met het Ministerie van Financiën ook gesproken nadat het loket was geopend. Hierbij is verzekerd dat gevallen waarin ondernemers onjuist zijn geïnformeerd of waarbij het derivaat duidelijk niet geschikt was voor een bedrijf in kwestie in behandeling worden genomen. Nadrukkelijk óók in het geval dat er een geschil is over de renteopslag als onderdeel van het derivaat. ONL voor Ondernemers is van mening dat de effectiviteit van Kifid pas beoordeeld kan worden nadat er een reeks geschillen is aangekaart.

 

Oproep 1:

ONL voor Ondernemers roept ondernemers op om zich te melden wanneer zij het niet eens zijn met de manier waarop Kifid hun klacht in behandeling neemt. Op basis van deze klachten kan ONL dan onafhankelijk beoordelen of Kifid haar verwachtingen waarmaakt. Ondernemers kunnen hiervoor te allen tijde emailen naar info@onl.nl. We verzoeken ondernemers om hierbij alvast aan te geven of wij de klachten mogen doorsturen naar de AFM.

 

Gelijkstellen van kleine ondernemers aan consumenten bij verkoop van financiële producten:

ONL voor Ondernemers heeft meermaals gesteld dat banken maatwerk moeten leveren bij de financiering van het kleine en middelgrote bedrijven. Ondernemers ervaren dat banken in toenemende mate standaard producten aanbieden aan ondernemers. Voor leningen tot aan 250 000 euro ervaren ondernemers dat zij moeten voldoen aan ieder ‘vakje’ van een online aanvraagformulier.

 

Het Ministerie van Financiën heeft ONL voor Ondernemers gevraagd naar haar mening over het gelijkstellen van kleine bedrijven aan consumenten bij het aangaan contracten rondom financiële producten. Consumenten genieten namelijk een grotere vorm van bescherming, daarbij is ook de zorgplicht van banken intensiever. ONL voor Ondernemers is van mening dat gelijkstellen van ondernemers aan consumenten het leveren van maatwerk in de weg zou staan. Dit zou leiden tot nog meer standaardisering van financiële producten. Om deze reden heeft ONL voor Ondernemers aangegeven dat zij deze grotere zorgplicht niet verstandig vindt.

 

Oproep 2:

ONL voor Ondernemers roept ondernemers op om input te leveren over het gelijkstellen van kleine bedrijven aan consumenten bij financiële producten. ONL gaat ervanuit dat het hierboven beschreven advies aan het Ministerie van Financiën het juiste was. Desalniettemin zal ONL dit advies veranderen wanneer de situatie anders blijkt te zijn dan aangenomen.

Previous post

De Groeiagenda voor Nederland

Next post

Rentederivaten: Banken moeten problemen met ondernemers snel en fatsoenlijk oplossen.

4 Comments

 1. Hester Bais
  1 april 2015 at 05:02 — Beantwoorden

  Hoezo is ONL niet betrokken geweest bij het opstellen van de voorwaarden? Op zich is de NVB (eh ik bedoel Kifid) geruime tijd bezig geweest om de voorwaarden op te stellen en is de opening van het loket zelfs uitgesteld. Dat was allemaal publiekelijk bekend. Had het dus niet op de weg van ONL gelegen om zich zelf in de discussie over Kifid te mengen? Wij hebben vanuit KCR al vorig jaar gevraagd aan de MKB belangenverenigingen om het rapport dat kosteloos is opgesteld voor hun achterban, alsmede de door KCR gelanceerde petitie voor het Kamerdebat over rentederivaten met deze achterban te delen. Daar hebben de belangenclubjes niet aan meegewerkt, terwijl een mailing/bericht op website heel eenvoudig zou zijn geweest. Toch? Op dat moment was voor mij duidelijk dat MKB echt niets aan deze verenigingen heeft en dat banken ook hier een (heel dikke) vinger in de pap hebben. Inmiddels zijn we weer een jaar verder. Precies zoals banken dat heel doelbewust hebben uitgestippeld.

  Overigens wordt ook in dit artikel weer de banken nagekakeld (en ik zal namens de ondernemers dus meteen maar voldoen aan oproep 2). Hoezo een zwaardere zorgplicht bij consumenten? De regelgeving ter zake van beleggingsdiensten (verkoop van rentederivaten) kent niet het begrip ‘consument’. Voor de mate van zorgplicht geldt onderscheid tussen niet-professionele en professionele belegger. Het MKB kwalificeert als niet-professioneel en geniet de hoogste bescherming volgens de wet. De bank heeft een zware zorgplicht bij het uitvoeren van beleggingsdiensten aan niet-professionele beleggers, zeker als het gaat om complexe producten (zoals rentederivaten).Het onderscheid dat Kifid nu heeft gemaakt valt – zeker vanuit ONL – niet te verdedigen.

 2. Hester Bais
  1 april 2015 at 05:51 — Beantwoorden

  “Het mag niet zo zijn dat ondernemers ten tijde van het afsluiten van een lening door hun accountmanager op het verkeerde spoor zijn gezet.” Dat zijn ALLE ondernemers met een rentederivaat. De constructie werd namelijk verkocht als een “vaste rente” (en niet zoals banken nu beweren “vaste Euriborrente” – zie bijvoorbeeld definitie in alg voorw van Rabobank wat “rente” is), maar met behoud van flexibiliteit. Account managers dachten dat de klant door variabele lening tussentijds extra kon aflossen etc. Dat is echter NIET het geval en deze constructie zou niet meer verkocht moeten mogen worden aan MKB. Deze constructie is inflexibel, doordat het een negatieve waarde kent die niet alleen meegenomen wordt in obligo (en dus hoger kredietrisico) maar die ook de klant beperkt bij herfinanciering. Klant kan niet bij bank weg en ondertussen verhoogt de bank de opslagen (en kan klant geen gebruik maken van het recht in alg voorw om kosteloos af te lossen bij opslagverhoging als gevolg van negatieve waarde). Waarom zou een ondernemer kiezen voor een variabele “vaste rente” waarbij bank eenzijdig de opslagen kan verhogen zonder dat ondernemer daar iets tegen kan doen? Ik heb nooit begrepen dat banken daarmee weg kunnen komen. Klanten dachten juist tussentijds flexibel te zijn vanwege de variabele geldlening. Dat is hen voorgehouden door account managers en in presentaties. Ook bij account managers is dus gedwaald. Brochures en contracten zijn onjuist, ondeugdelijk en misleidend. Banken hebben vanaf 2009-2010 contracten en constructies gerepareerd in nadeel van ondernemer en zonder dat ondernemer daar veelal kennis van heeft gehad. Ondernemers hebben mes op keel gekregen om afstand te doen van claims, anders kregen ze geen financiering meer. Het is echt schandalig wat je zoal in dossiers tegenkomt.

 3. Frank Wijn
  2 april 2015 at 17:49 — Beantwoorden

  Bijzonder vreemd bericht op deze website.
  Ik heb vanuit mijn specialisme diverse keren mailcontact gezocht om dit onderwerp bij ONL onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk is mij telefonisch medegedeeld dat het met jullie bezetting niet mogelijk bleek om dit onderwerp op de agenda te krijgen.
  Let wel! Voor jullie doelgroep, MKB NL, is dit een dossier met een omvang van circa 500 x de woekerpolis.
  Belangrijk genoeg voor jullie achterban, maar tijd en mensen op het op de agenda te zetten?

 4. 2 april 2015 at 17:52 — Beantwoorden

  Daarnaast blijkt uit het FTM artikel (gebaseerd op hun WOB verzoek) dat ONL wel dégelijk betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit loket en haar reglement:

  http://www.ftm.nl/exclusive/mkb-organisaties-heimelijk-gekant-tegen-komst-klachtenloket-banken/

  En niet op een positieve wijze!

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *