Persberichten

Persbericht: ONL presenteert overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 6 maart 2017

ONL presenteert overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen

ONL presenteert vandaag een overzicht van de standpunten van politieke partijen op de verschillende ondernemersonderwerpen. Op de voor ondernemers relevante thema’s, zoals onder andere: arbeidsmarkt, hervorming belastingstelsel, lastenverlichting en regeldruk, zijn de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen vergeleken. Het overzicht toont aan hoe goed politieke partijen op ondernemersonderwerpen scoren. Hiervoor is een inhoudelijke vergelijking gemaakt van de verkiezingsprogramma’s met de Schaduwbegroting en Position Papers van ONL voor Ondernemers. ONL, een niet politieke organisatie, wil met het overzicht geen stemadvies geven maar vindt het belangrijk dat ondernemers kunnen zien hoe de politieke partijen denken over de voor hun bedrijf belangrijke thema’s. Naast het uitgebreide overzicht met de inhoudelijke analyse presenteert ONL vandaag ook een scorekaart. Hierin is in één oogopslag te zien hoe politieke partijen scoren op de verschillende thema’s.

Via de groeiagenda’s, schaduwbegrotingen en lobbyinspanningen van ONL zijn veel ondernemerswensen in de verschillende verkiezingsprogramma’s terechtgekomen. Met dit overzicht maakt ONL inzichtelijk voor ondernemers welke politieke partij voor hen relevante maatregelen voorstelt. Het onderzoek door ONL laat ondernemers de ruimte om zelf de resultaten te analyseren en hun eigen conclusies te trekken.

Het is goed dat er veel aandacht in de verkiezingsprogramma’s uitgaat naar de verschillende ondernemersonderwerpen. De komende kabinetsperiode moeten grote onderwerpen opgepakt worden. De zzp-discussie met een niet functionerende Wet DBA heeft ons getoond dat het arbeidsrecht grondig herzien moet worden. Tegelijkertijd moet het belastingstelsel radicaal vereenvoudigd worden en de Wet werk en zekerheid moet terug naar te tekentafel.

Het overzicht is vrij te downloaden via de website van ONL. Link: http://onl.nl/wp-content/uploads/ONL-Ondernemersonderwerpen-in-verkiezingsprogrammas.pdf
De scorekaart is vrij te downloaden via de website van ONL. Link: http://onl.nl/wp-content/uploads/ONL-Scorekaart-partijstandpunten-ondernemersthemas.pdf

Previous post

Man van 17 Miljard - Column Hans Biesheuvel - Telegraaf

Next post

Persbericht: Ondernemers verheugd met unanieme instemming van Eerste Kamer met wetsvoorstel om extreme betaaltermijnen tegen te gaan.

1 Comment

  1. 7 maart 2017 at 09:29 — Beantwoorden

    Dank voor dit overzicht. Het geeft een helder beeld van de standpunten van de partijen.

    Bij de kolom Tegengaan late betaling mist wel wat informatie volgens mij.

    Ook kleinere partijen zoals Partij voor de Dieren en De Ondernemerspartij zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *