Expertvisie expert pensioen

Expertvisie XIX – mr. Theo Gommer – Geen Kabinet, geen actie, pensioenvernieuwing staat stil!

Geen Kabinet, geen actie, pensioenvernieuwing staat stil! – mr. Theo Gommer Het duurt naar verwachting nog tot (ruim) na Prinsjesdag voordat er een nieuw Kabinet is. Dat betekent dat vele – noodzakelijke – ontwikkelingen stilstaan. Zo ook het pensioendossier. ONL heeft in haar Sociaal Akkoord (http://onl.nl/nieuws/sociaal-akkoord-2017/)samen met de AVV gepleit …

READ MORE →
Expertvisie expert pensioen

Expertvisie XVIII – mr. Theo Gommer – Doek de Eerste Kamer maar op!

Doek de Eerste Kamer maar op! Rare titel zult u misschien zeggen voor een expert-visie pensioen. Ik zal het uitleggen. De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (Wet PEB), is door de eerste kamer op 7 maart jl. aangenomen. Deze wet geeft DGA’s de mogelijkheid om hun pensioen af te …

READ MORE →
Expertvisie expert pensioen

Expertvisie XVII – mr. Theo Gommer – Wat doen we met de pensioenverplichtstelling? Afschaffen maar!

Wat doen we met de pensioenverplichtstelling? Afschaffen maar! ONL en ik krijgen veel vragen over de verplichtsteling. We kennen in Nederland een kleine en een grote verplichtstelling. De kleine betekent dat een bedrijf een pensioenregeling moet aangaan met zijn werknemers, maar zelf mag kiezen waar hij deze onderbrengt. Dit is …

READ MORE →
Expertvisie expert pensioen

Expertvisie XVI – mr. Theo Gommer – Iedereen doet maar wat, en de wetgever doet niets!

Iedereen doet maar wat, en de wetgever doet niets! In 2010 werd het Pensioenakkoord gesloten, waarin werd afgesproken dat de pensioenleeftijd werd verhoogd én dat het pensioenstelsel wordt aangepast. Inmiddels is het 2017 en is er behoudens de verhoging van de pensioenleeftijd nog niets aanvullend gebeurd. En zelfs daar klaagt …

READ MORE →
Expertvisie expert pensioen

Expertvisie XIII – mr. Theo Gommer – Pensioen in eigen beheer, de continuing story!

Pensioen in eigen beheer, de continuing story! Het wetsvoorstel ‘Uitfaseren pensioen in eigen beheer’ had op 20 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen moeten worden. Echter, op het laatste moment werd getwijfeld of er niet een ‘lek’ in het wetsvoorstel zat. Inmiddels heeft Staatssecretaris Wiebes middels een Novelle – …

READ MORE →
Expertvisie expert pensioen

Expertvisie XII – mr. Theo Gommer – Pensioen in 2017: er staat heel wat te gebeuren!

Pensioen in 2017: er staat heel wat te gebeuren! Toen ik in 1992 reageerde op een advertentie voor jonge pensioenconsultants met de wervende kop: ‘Stap in de dynamische wereld van pensioen’, had ik niet kunnen weten dat dit ook echt zo was! En, het lijkt wel steeds ‘sneller’ te gaan. …

READ MORE →
Expertvisie expert pensioen

Expertvisie XI – mr. Theo Gommer – Pensioen in eigen beheer, de stand van zaken

Pensioen in eigen beheer, de stand van zaken Al eerder informeerde ik u over het wetsvoorstel ‘Uitfaseren pensioen in eigen beheer’. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen, de Eerste Kamer stemt 20 december. De reeds bekende 3 varianten zijn qua invulling niet veranderd. Het pensioen kan dus tegen …

READ MORE →
Expertvisie expert pensioen

Expertvisie X – mr. Theo Gommer – 2e op de wereldranglijst pensioen, maar zijn we echt zo goed?

2e op de wereldranglijst pensioen, maar zijn we echt zo goed? Consultancyorganisatie Mercer heeft de pensioensystemen van 27 landen onderzocht. Nederland eindigt met een 8,1 net achter Denemarken met een 8,5. Maar ruim voor bijvoorbeeld Frankrijk met een 5,6 en Italië met een 4,9. Een dag erna kwam het bericht …

READ MORE →
Expertvisie expert pensioen

Expertvisie IX – mr. Theo Gommer – Pensioen in eigen beheer nu echt uitgefaseerd

Pensioen in eigen beheer nu echt uitgefaseerd! In juli schreef ik over de plannen van Wiebes inzake het pensioen in eigen beheer van de Directeur Groot Aandeelhouders (zie Expertvisie VII). Op Prinsjesdag diende hij het wetsvoorstel hiertoe in. De reeds bekende 3 varianten zijn inderdaad gebleven: -afkoop, met een korting …

READ MORE →

Expertvisie VIII – mr. Theo Gommer – Pensioen in de verkiezingen snel duidelijk

Pensioen in de verkiezingen snel duidelijk De eerste verkiezingsprogramma’s zijn bekend en de uitersten in pensioenland zijn al duidelijk. De rest kan er alleen maar tussen zitten. De PVV en 50Plus zijn conservatief. Ze willen de pensioenleeftijd (ze bedoelen primair de AOW-leeftijd) terug naar 65 jaar. Dat kan makkelijk worden …

READ MORE →