Position paper: Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.

Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid. Position paper ONL voor Ondernemers, november 2017 (klik hier om het volledige position paper te lezen. Het Nederlandse arbeidsrecht en sociale zekerheidsstelsel passen niet meer bij de hedendaagse economie en arbeidsmarkt. Herziening van het arbeidsrecht en de sociale …

READ MORE →