ONL in de media

‘Belastinghervorming: vlaktaks of niet?’ in Orde

Orde, magazine van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, jaargang 5, nummer 3, november 2017, p.34.

Belastinghervorming: vlaktaks of niet?

In het magazine van de NOB legt Hans Biesheuvel uit wat de voordelen van de vlaktaks zijn. “ONL pleit al geruime tijd voor een radicaal eenvoudiger belastingstelsel, ondermeer in onze schaduwbegroting voor 2017. Zo’n stelsel heeft als belangrijkste kenmerken lagere lasten op arbeid, een lage vennootschapsbelasting, een uniform btw-tarief, geen verschil in fiscale behandeling tussen eigen en vreemd vermogen én een vlaktaks. Ik heb vele ondernemers gevraagd wat ze graag anders zouden willen, en ze noemen het belastingstelsel vrijwel altijd.”

 

Vlaktaks

Vlaktaks of niet?