Slimme jongeren die enthousiast en gemotiveerd een vak leren in het bedrijf. Waar vind je ze en hoe bind je ze? 

Jaarlijks ontvangen ruim 24.000 jongeren een startkwalificatie vanuit het Praktijkonderwijs, via een baan of een vervolgopleiding. Zo’n 2.700 jongeren met talenten ontvangen deze startkwalificatie niet en stromen uit zonder perspectief. 

Het zijn jongeren die ‘anders slim’ zijn en niet voldoen aan het gemiddelde profiel. Veelal zijn ze beoordeeld op competenties die juist niet tot hun talent behoren. Dat maakt dat ze zelf zijn gaan geloven dat ze dingen niet kunnen. Tegelijkertijd ontwikkelen ze de wel aanwezige talenten niet. Dat kunnen we ons, in onze steeds complexer wordende samenleving, niet veroorloven. Per slot van rekening is niet de afwijking van de norm bepalend voor je arbeidsparticipatie, maar je bijdrage!

Stichting Visser & Hommels vindt deze jongeren en verbindt ze aan ondernemers. Met de scholen onderzoeken ze welke jongeren geschikt zijn om hun talenten in het bedrijfsleven verder te ontwikkelen. Met het Midden- en Grootbedrijf worden afspraken gemaakt over detachering, met uitzicht op een vast dienstverband. Daarnaast worden de jongeren begeleidt en ook, indien gewenst, de werknemers die als leermeester willen fungeren. De ondernemer wordt zo in een eerder stadium betrokken bij de (praktijk)opleiding van jongeren.

Hoe zinvol is dat? Kennis en ervaring overdragen, een jongere meenemen in de cultuur van het bedrijf en daar een gedreven en loyale werknemer aan overhouden. Dit levert winst op voor iedereen! De jongere heeft perspectief, concreet via een detacheringscontract met uitzicht op een vaste aanstelling. De praktijkschool  behaalt de doelstelling om de jongere te laten uitstromen naar een (duurzame) baan. De ondernemer heeft een gezonde instroom van gemotiveerde, jonge talenten. De overheid hoeft niet in actie te komen om een uitkering te verstrekken.

Via deze gast blog houden wij u ieder kwartaal op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. Wil je meer informatie over dit project? stuur een mailtje aan info@onl.nl

20140249_VH_logo