Nieuws

BIK: Positief, maar nog te langzaam in uitvoering

Op 5 oktober presenteerde het kabinet de extra steun aan ondernemers in de vorm van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK zorgt ervoor dat ondernemers bij investeringen korting krijgen op hun loonheffing. ONL staat positief tegenover de regeling, maar roept op tot snellere uitvoering.

BIK

Het doel van de BIK is het stimuleren van investeringen én daarnaast het behouden van banen door het koppelen van investeringen aan een verlaging in de loonkosten. De regeling kan bovendien naast andere, bestaande fiscale regelingen gebruikt worden. De BIK, die naar verwachting voor 60% bij het MKB terecht komt, kan de investeringen op peil houden en onnodige ontslagen voorkomen. ONL steunt deze maatregel dan ook.

Uitvoering 

ONL maakt zich echter zorgen over de uitvoering van de BIK. Volgens de huidige plannen zal het aanvraagloket vanaf januari 2021 geopend worden, waarna eventuele toekenningen zich pas in september voltrekken. Dit heeft als gevolg dat ondernemers alsnog huiverig zullen zijn om te investeren, omdat het nog onzeker is of zij de korting wel toegekend krijgen. Het is een maatregel die juist goed gebruikt kan worden in tijden van crisis. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “ Veel ondernemers zitten nu al in zwaar weer, dus daarom is het zaak dat ondernemers zo snel mogelijk van de BIK gebruik kunnen maken.”