NieuwsPosition Papers

Brief aan Tweede Kamer: Rentederivaten

ONL voor Ondernemers heeft op 5 september 2017 de vaste Kamercommissie Financiën op de hoogte gebracht van de stand van zaken in het rentederivaten-dossier. De banken zijn mondjesmaat begonnen met het afwikkelen van schadevergoedingen aan ondernemers onder het Herstelkader. De gang van zaken is teleurstellend en in strijd met de toezeggingen die zijn gedaan bij de totstandkoming van het Herstelkader en op 27 september 2016 in de Tweede Kamer zijn herhaald.

De vorderingen van een groep ondernemers verjaart op 30 september 2017. Een groot deel is zich niet bewust van dit risico en wacht op verdere afhandeling door de banken. Ondernemers in deze situatie mogen niet de dupe worden van treuzelende banken. ONL stelt daarom voor dat de verjaringstermijnen verlengd worden tot in ieder geval het einde van het jaar en dat banken actief (voormalig) klanten gaan oproepen op zich te melden.

ONL adviseert ondernemers op te passen voor mogelijke verjaring en eventueel een “sluitingsbrief” te sturen. Dit is een brief waarmee de verjaring tijdelijk wordt stopgezet (gestuit).

Klik hier om de brief van ONL voor Ondernemers aan de Tweede Kamerleden over de voortgang van het rentederivaten-dossier te lezen.