Hans Biesheuvel beantwoord dagelijks de belangrijkste vragen in de ONL Corona Podcast. Abonneer je op de ONL podcasts op Soundcloud of luister alle Corona Q&A podcasts hier op de site.

Algemeen

Welke maatregelen zijn er nu precies en hoe kan ik ze gebruiken?

ONL heeft alle maatregelen in het noodpakket op een rij gezet met daarbij een toelichting over wie op welke maatregel aanspraak kan maken. Het overzicht vind je hier.

Welke hulpinitiatieven zijn er in de samenleving? Waar kan ik hulp vragen of zelf bijdragen?

ONL heeft een lijst opgesteld met interessante, unieke en handige initiatieven voor en door ondernemers, om gezamenlijk de coronacrisis het hoofd te bieden. In de lijst vind je mogelijkheden tot samenwerking, financiële of juridische bijstand en mogelijkheden om snel personeel te vinden. Je vind de lijst hier.

Hoe communiceer ik de gevolgen van de coronacrisis naar mijn werknemers en klanten?

In alle hectiek van de coronacrisis is duidelijke communicatie van groot belang. ONL heeft daarom een lijst met tips opgesteld om jou te helpen zorgvuldig en helder te communiceren met medewerkers, leveranciers, afnemers, klanten, opdrachtgevers en andere stakeholders. De tips vind je hier.

Door drukte bij de loketten kan ik geen aanvraag doen terwijl ik daar wel recht op heb. Wat nu?

De aanvraagloketten zijn in een heel korte tijd opgezet en hebben daardoor wat opstartproblemen. Daarbij is het aantal aanvragen dusdanig hoog dat er pieken ontstaan en de loketten overbelast raken. Daarom raden wij aan om geduld te hebben en even te wachten met je aanvraag als je het nu niet direct nodig hebt. Hiermee wordt de druk op de loketten verlicht en kunnen alle aanvragen tijdig verwerkt worden. Iedereen heeft ongeacht het moment van aanvraag recht op de maatregelen en zal zo spoedig mogelijk geholpen worden.

Personeelskosten en werktijdverkorting

Mijn werknemers zitten gedwongen thuis. Kan ik deze loonkosten ergens verhalen?

Voor werkgevers komt er een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor hun werknemers zodat zij hun personeel kunnen doorbetalen en niet hoeven te ontslaan. Naar verwachting gaat het NOW-loket bij UWV op maandag 6 april open, laat de Rijksoverheid weten. Klik op de link voor meer details over de NOW regeling.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Dus: indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever; indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom; etc. Het UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van verwachte tegemoetkoming (bijv. 80% van tegemoetkoming van 50% van de loonsom). De rest moet door de werkgever worden betaald.

DGA’s vallen alleen onder de NOW als ze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Een DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij, kort gezegd, niet voldoende aandelen bezit om zijn ontslag tegen te houden. Kijk hiervoor wat daarover in de statuten is vastgelegd.

Voorbeeld: Meestal staat daar dat een bestuurder met een versterkte meerderheid – dat wil zeggen minimaal 66% van de stemmen in de AVA – wordt benoemd of ontslagen. Houd je als aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen, dan ben je – ongeacht of de statuten een versterkte of gewone meerderheid voorschrijven – veilig. In dat geval kun je nooit worden ontslagen door de overige bestuurder(s).

Bezit je wel voldoende aandelen om ontslag tegen te houden, dan ben je niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. DGA’s zijn in de meeste gevallen niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en vallen dan ook niet onder de NOW-regeling.

Dus: alleen als je als DGA in de loonaangifte bij de Belastingdienst hebt aangegeven dat je wel verplicht verzekerd bent, en er dus premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, kan je als DGA in aanmerking komen voor de NOW.

DGA’s die op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV, vallen ook niet onder de NOW. Je bent vrijwillig verzekert bij het UWV wanneer je uit loondienst treedt om een eigen bedrijf te beginnen en ervoor hebt gekozen om je oude werknemersverzekeringen door te laten lopen.

Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Het ministerie werkt op dit moment aan een vervangende maatregel, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). Naar verwachting gaat het NOW-loket bij UWV op maandag 6 april open, laat de Rijksoverheid weten.

Deze regeling wordt de tijdelijke vervanger van de reguliere regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Aanvragen die al zijn gedaan voor de werktijdverkorting, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Jouw aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkorting wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je krijgt hierover bericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ik moet extra personeel inhuren om coronavragen te beantwoorden. Wat doe ik met die kosten?

Houd je liquiditeit, en vooral de kosten die je maakt, goed in de gaten. Stichting MKB Financiering heeft samen met ONL een whitepaper gemaakt met 12 tips aan ondernemers op het gebied van liquiditeit. Je vindt deze hier.

Hoe gaan we als uitzendbureau om met evenementen die op het laatste moment afgezegd worden?

Vanwege de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn uitzendbureaus verplicht om uitzendkrachten uit te betalen bij annulering van events. Het kabinet maakt hier vooralsnog geen uitzondering op. Wel komt er voor werkgevers een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden. Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ook zij kunnen via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten van werknemers die zij in dienst houden.

De onderneming die de uitzendkrachten inleent, krijgt die kosten niet vergoed via de NOW-regeling.

Financieel vangnet

Heb ik een coronaverklaring nodig als ik belastinguitstel wil aanvragen?

Nee, de Belastingdienst geeft ondernemers die daarom vragen meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft dat donderdag besloten. Ondernemers en bedrijven die langer uitstel willen dan drie maanden kunnen dat ook aanvragen. Hoe dan ook wil het kabinet de administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden, zegt Vijlbrief toe. De fiscus legt ook geen boetes meer op voor te late betaling en over belastingschuld hoeven ondernemers geen rente meer te betalen.
Ik werk als zzp'er. Is er voor mij ook een regeling?

Dinsdag 17 maart kondigde het kabinet een vergaand pakket aan maatregelen af om de economische gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De volgende maatregelen zijn van toepassing op zzp’ers:

 • Tijdelijke Overbruggingsregel zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • De geplande verruiming van de BMKB-regeling voor ondernemers (borgstelling)
 • Mogelijkheden uitstel belastingbetaling bij problemen i.v.m. het coronavirus
 • TOGS-regeling, mits de onderneming een fysieke inrichting buiten het eigen huis heeft

ONL heeft de belangrijkste informatie over alle aangekondigde maatregelen op een rij gezet in dit overzicht.

Doordat zzp’ers geen werknemers in loondienst hebben, kunnen zij geen gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik ben mkb'er en directeur groot aandeelhouder (DGA). Waarvoor kom ik in aanmerking?

Dinsdag 17 maart kondigde het kabinet een vergaand pakket aan maatregelen af om de economische gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De volgende maatregelen zijn ook van toepassing op DGA’s:

 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS, eerder bekend als Noodloket)
 • De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
 • Neem contact op met je kredietverstrekker en vraag een extra lening aan op grond van de BMKB;
 • Vraag bij de Belastingdienst uitstel van betaling aan. Wanneer je dit aanvraagt, wordt het direct van kracht en zal pas achteraf in een later stadium worden getoetst.

De verschillende maatregelen met hun aanvullende voorwaarden vind je in dit overzicht.

DGA’s vallen alleen onder de NOW als ze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Een DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij, kort gezegd, niet voldoende aandelen bezit om zijn ontslag tegen te houden. Kijk hiervoor wat daarover in de statuten is vastgelegd.

Voorbeeld: Meestal staat daar dat een bestuurder met een versterkte meerderheid – dat wil zeggen minimaal 66% van de stemmen in de AVA – wordt benoemd of ontslagen. Houd je als aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen, dan ben je – ongeacht of de statuten een versterkte of gewone meerderheid voorschrijven – veilig. In dat geval kun je nooit worden ontslagen door de overige bestuurder(s).

Bezit je wel voldoende aandelen om ontslag tegen te houden, dan ben je niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. DGA’s zijn in de meeste gevallen niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en vallen dan ook niet onder de NOW-regeling.

Dus: alleen als je als DGA in de loonaangifte bij de Belastingdienst hebt aangegeven dat je wel verplicht verzekerd bent, en er dus premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, kan je als DGA in aanmerking komen voor de NOW.

DGA’s die op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV, vallen ook niet onder de NOW. Je bent vrijwillig verzekert bij het UWV wanneer je uit loondienst treedt om een eigen bedrijf te beginnen en ervoor hebt gekozen om je oude werknemersverzekeringen door te laten lopen.

Word ik gekort als ik straks bbz (Tozo) krijg?

Het doel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo, zo heet dat nu als je bbz aanvraagt) is om te voorzien in het levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Voor de ondersteuning  geldt dat het inkomen maximaal drie maanden wordt aangevuld tot het sociaal minimum: €1500 netto voor gehuwden en €1050 netto voor alleenstaanden. Lees meer over de Tozo.

Hoe weet ik of ik recht heb op de TOGS-regeling?

Op de website van de RVO staat een overzicht met vastgestelde SBI-Codes. Ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met die codes hebben recht op de regeling.

Staat jouw SBI-code niet in de lijst? Meld dit dan aan ONL via corona@onl.nl. Wij verzamelen ontbrekende SBI-codes en zetten deze direct door. Ontbrekende SBI-codes kunnen ook gemeld worden bij de RVO via dit forumulier.

Overige financiën

Wat kan ik doen als de beperkingen aanhouden?

Kom je in financieel zwaar weer als gevolg van de coronamaatregelen? Dinsdag 17 maart heeft het kabinet een vergaand maatregelenpakket afgekondigd om de economische gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. ONL heeft de belangrijkste informatie over alle aangekondigde maatregelen op een rij gezet in dit handige overzicht. En een overzicht van overheidsloketten vind je hier.

Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat maakten ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos bekend.

De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro, en voor bedrijven ‘die in de kern gezond zijn’. Voor leningen boven dat bedrag zijn de vijf banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar daarbij wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant.

Om ondernemers direct tegemoet te komen voor het verlies van omzet door de noodzakelijke maatregelen voor de volksgezondheid heeft het kabinet besloten tot het uitstellen van het betalen van belastingen door ondernemers. Het gaat hierbij in eerste instantie om een pakket van 3 maanden waarbij ondernemers geen loon-, omzet-, vennootschaps- en winstbelasting hoeven te betalen. Wanneer nu al aanspraak wil worden gemaakt op nog eens 3 maanden dan moet hier bij de Belastingdienst een extra aanvraag voor worden ingediend. De eerste 3 maanden uitstel worden direct verkregen, wanneer dit wordt aangevraagd. Pas achteraf checkt de Belastingdienst de rechtmatigheid van de aanvraag tot uitstel op basis van het feit of het bedrijf behoort tot de getroffen sectoren.

De Belastingdienst heeft werkgevers gevraagd wel hun aangifte loonheffing te doen bij de dienst. Ook al dien je deze aangifte in, dan zal nu niet het gevolg zijn dat je hierdoor belasting moet betalen. Het betalen van al deze belastingen is namelijk opgeschort voor bedrijven. Het UWV heeft echter deze gegevens van de Belastingdienst nodig om de NOW-regeling in gang te zetten. Dit is de regeling die de werktijdverkorting vervangt, waardoor bedrijven tot 90% vergoeding krijgen voor loonkosten.

Banken geven een half jaar uitstel van aflossingen. Wat betekent dat?

Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat maakten ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos donderdag bekend via de bankenkoepel NVB.

De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro, en voor bedrijven „die in de kern gezond zijn”. Voor leningen boven dat bedrag zijn de vijf banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar daarbij wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant.

Veel Nederlandse bedrijven zijn door het coronavirus in acute financiële problemen gekomen. Terwijl inkomsten uitblijven, moeten ondernemers personeel, leveranciers en fiscus wel doorbetalen. Om toch voldoende liquiditeit te hebben om de rekeningen te kunnen voldoen, kloppen bedrijven momenteel massaal aan bij de banken voor extra krediet of anderszins financiële ruimte.

Wat doet de overheid tegen dreigende faillissementen?

De overheid probeert met haar maatregelen faillissementen te voorkomen. Wel is er het besef dat het voor veel bedrijven in de komende tijd erg lastig zal worden. Door middel van het verruimen van de mogelijkheid tot het verkrijgen van krediet, een financiële ondersteuning in de zwaarst getroffen sectoren en het ondersteunen in de personeelskosten poogt de overheid bedrijven overeind te houden.

Wat als mijn debiteuren straks niet betalen en ik kom in de financiële problemen?

Wanneer je merkt dat door het coronavirus de omzet daalt, adviseren we dat je dit altijd in kaart brengt voor jezelf. Je kunt een verzoek indienen bij de NOW-regeling, wanneer dit loket geopend is, zodat de overheid personeelskosten van je over kan nemen. Wanneer je niet in de zwaarst getroffen sector valt, zal dit niet tot 90% dekkend zijn, maar een bijdrage kan altijd helpen. Daarnaast kun je ook met een inzicht van omzetdaling in de hand contact opnemen met je kredietverstrekker om te kijken of er een al dan niet beperkt overbruggingskrediet te bewerkstelligen is, om deze lastige periode door te komen.

Moet ik klanten nu vooraf laten betalen, om problemen voor te zijn?

We adviseren je om met je zakelijke partners zo snel mogelijk in gesprek te gaan over (aanpassing van) betaaltermijnen. Nagenoeg ieder bedrijf verkeert momenteel in een lastige situatie. Door samen in gesprek te gaan kunnen je bij elkaar af tasten waar de mogelijkheden liggen. Het kan bijvoorbeeld voor beide partijen beter zijn om de rekening in tweeën te splitsen, waardoor een deel vooraf wordt betaald en het andere deel wellicht nog wat wordt uitgesteld. Het gesprek is hierbij het belangrijkste, met oog voor ieders uitgangspunt in deze nationale crisis.

Ik heb snel krediet nodig maar bij de bank is het erg druk. Zijn er alternatieven?

ONL en Stichting MKB Financiering hebben samen een whitepaper opgesteld met 12 tips aan ondernemers om problemen te beperken en om op korte termijn aan extra liquiditeit te komen.’ Download de Whitepaper hier.

Ziekte

Een medewerker is besmet. Moet ik mijn bedrijf sluiten? Waar moet ik rekening mee houden?

In geval van besmetting kan de lokale of nationale overheid besluiten individuele bedrijven te sluiten.

Je bent verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor de risico’s die gepaard gaan met het coronavirus. Ga met je werknemers in gesprek en vraag extra aandacht voor bijv. de schoonmaak van zaken waarmee besmetting makkelijk wordt overgedragen, instructies hoe de handen te wassen, etc. Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende geld en tissues op de werkplek. Mondkapjes worden alleen geadviseerd voor medisch personeel. Winkels zijn daarnaast verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

Heeft een medewerker verkoudheidsklachten of koorts, laat die medewerker dan:

 • Thuis werken;
 • Contact beperken met anderen;
 • Telefonisch contact opnemen met de huisarts als de klachten toenemen.

Wat kan ik zelf doen tegen coronabesmetting?
 • Geen handen schudden en ook ander lichamelijk contact vermijden.
 • Handen regelmatig en grondig wassen (bekijk ook de wasinstructie van het RIVM).
 • Niesen in de binnenkant van de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en die weggooien na eenmalig gebruik.
 • 1,5 meter afstand houden van anderen.

Heeft een medewerker verkoudheidsklachten of koorts, laat die medewerker dan:

 • Thuis werken
 • Contact met anderen beperken
 • Telefonisch contact opnemen met de huisarts als de klachten toenemen.
Een medewerker komt net terug van vakantie uit een gebied met veel besmettingen. Wat nu?

Zolang je personeelslid geen ziekteverschijnselen heeft, is er volgens het RIVM geen reden medewerkers te weren van de werkvloer. Ook als zij terugkomen van een reis uit risicogebieden. Laat werknemers wel contact opnemen met de huisarts om te kijken of zij wellicht besmet zijn.

Dit verandert als een teruggekeerde medewerker ziekteverschijnselen heeft. Het RIVM vraagt mensen die in gebieden zijn geweest en verkoudheidsklachten of koorts hebben niet naar het werk te gaan en andere mensen te mijden. Het instituut noemt die maatregel ‘social distancing’. Mensen die direct in contact zijn geweest met een besmet persoon worden kunnen ook in quarantaine worden geplaatst. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen in deze gevallen vindt je op de website het RIVM.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie ziek is geworden?

Jouw werknemer is ziek en dus moet je in principe het loon doorbetalen. Ook als hij in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven. De dagen die jouw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Zaak open houden of sluiten?

Krijg ik schadevergoeding of compensatie als ik mijn zaak sluit?

Dinsdag 17 maart kwam het kabinet met een vergaand pakket aan maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. ONL heeft de belangrijkste informatie over alle aangekondigde maatregelen op een rij gezet in dit handige overzicht. En een overzicht van overheidsloketten vind je hier.

Als essentiële winkel blijven wij open. Waar moeten we rekening mee houden?

Werknemers mogen niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus, zeker niet als het om een essentieel beroep gaat. Of de werknemer thuis mag/kan blijven dient in overleg met de werkgever besproken te worden.

Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn voor het coronavirus. Wanneer werknemers – in dit geval – niet op hun werk willen komen zonder dat je daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. Communiceer dat goed met je werknemers. Je kunt dan de loondoorbetaling stopzetten. Er is alleen salaris verschuldigd als jouw werknemers noodgedwongen thuis moeten blijven (bijvoorbeeld in het geval van ziekte).

Wat kun je doen? Probeer deze angst bij je werknemers weg te nemen, ga een open gesprek met ze aan. Denk ook creatief, er zijn tal van mensen die noodgedwongen thuis zitten die wel willen werken (vrijwillig of tegen lichte vergoeding). Wellicht zijn er mensen uit de omgeving die willen bijspringen om de winkel open te houden?

Wat moet je doen? Je bent verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor de risico’s die gepaard gaan met het coronavirus. Ga met je werknemers in gesprek en vraag extra aandacht voor bijv. de schoonmaak van zaken waarmee besmetting makkelijk wordt overgedragen, instructies hoe de handen te wassen, etc. Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende geld en tissues op de werkplek. Winkels zijn daarnaast verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Mondkapjes worden alleen geadviseerd voor medisch personeel.

Stichting 155

Wij adviseren kleine ondernemers en zzp’ers om een kijkje te nemen op de website van Stichting 155 Help een bedrijf. Stichting 155 heeft de missie voor ondernemers het meest laagdrempelige en het meest effectieve hulploket te zijn, waar optimaal de verbinding aangebracht kan worden met partijen, die hulp kunnen bieden. Uit de praktijk blijkt dat veel ondernemers-in-zwaar-weer te laat hulp inroepen, vaak doordat de ondernemer onvoldoende de juiste wegen kent en mentale belemmeringen ervaart bij het inroepen van hulp. Voor meer informatie ga naar: www.155.nl

Qredits Microfinanciering

Sparren over acute vragen om deze tijd door te komen? Tips over de regelingen die er zijn voor ondernemers? Of op zoek naar een luisterend oor? Sinds gisteren staan ook onze vrijwillige coaches voor je klaar. Bel 0546-534 085 en krijg 1 van de 50 CrisisCoaches aan de lijn!

Collin Crowdfund

De bedrijven die bij Collin Crowdfund zijn aangesloten en getroffen zijn door de Coronacris hoeven hier voorlopig niet op af te lossen. Collin Crowdfund heeft aan de investeerders gevraagd of zij voor een periode van maximaal 6 maanden de aflossingen op de lopende leningen op willen schorten. 96% van deze investeerders bleek hiertoe bereid!

Corona Q&A

Stel uw ondernemersvraag over de Corona situatie:
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.