ONL in de media

‘Nieuw en nuttig geluid’

Elsevier, Nummer 37 (14 September 2013), pagina 12.

MKB-LOBBY / Goed dat Hans Biesheuvel een eigen club begint en werkelijk opkomt voor de belangen van kleine ondernemers. Hans Biesheuvel heeft na twee jaar als voorzitter van ondernemersvereniging MKB-Nederland de deur met een klap dichtgegooid. Hij is een eigen beweging begonnen onder de naam Ondernemend Nederland (ONL). Biesheuvel is ernstig teleurgesteld in het polderwereldje. Kleinere ondernemers voelen zich volgens hem niet vertegenwoordigd door MKB-Nederland. Die organisatie sneeuwt onder in de fusie met VNO-NCW, waarin banken en grote ondernemingen de boventoon voeren.

Biesheuvel wil een alternatief bieden voor de volgens hem behoudende en bureaucratische
ondernemerslobby. Die sluit ‘remmende’ akkoorden met het kabinet,
maar heeft geen binding met mensen die een eigen zaak hebben, last hebben van
regels en lastenverzwaringen en bij banken nul op het rekest krijgen.

De reacties van MKB en VNO-NCW waren voorspelbaar hooghartig. Biesheuvel was,
zo werd gesuggereerd, bij nader inzien toch niet de juiste figuur voor MKB-Nederland.
En inderdaad: Biesheuvel was een van de weinige ondernemers bij MKB en VNO.
Daar had hij van doen met ‘beroepsvergaderaars’ als MKB-bestuurslid Marijke Vos
(zorglobbyist en Eerste Kamerlid voor GroenLinks).

In het VNO-bestuur zitten zelfs twaalf (oud-)politici. Zij zijn vooral van VVD, PvdA
of CDA, met bekende namen als de VVD fractievoorzitter
in de Eerste Kamer Loek Hermans en voormalig CDA-leider Maxime
Verhagen.

Het is toe te juichen dat Biesheuvel eens goed aan de even invloedrijke als zelfingenomen
boom van de Haagse ondernemerslobby schudt. Die lobby presenteert zich als
dynamische vertegenwoordiging van alle ondernemers en van het algemeen belang.
In werkelijkheid maakt die lobby vooral deel uit van een ondoorzichtige polderkluwen,
die vaak meer met zichzelf bezig is dan met bijvoorbeeld het elimineren van
obstakels voor de honderdduizenden, vooral kleinere ondernemingen die bij uitstek
zorgen voor nieuwe producten en diensten, voor werk en economische groei.

Syp Wynia