Nieuws

Expertvisie IV – Mr. Theo Gommer MPLA: Hoe krijgen we echt interesse voor pensioen?

Hoe krijgen we echt interesse voor pensioen?
10 mei 2016

Los van alle inhoudelijke ontwikkelingen is (het gebrek aan) interesse van werknemers in hun pensioen een punt van (grote) zorg. Dat is wel logisch, immers liever ‘direct’ loon dan ‘uitgesteld’ loon. Daarnaast denken de meesten nog ‘dat het wel goed zit/komt’ en ‘dat de werkgever wel voor hen zorgt’. Helaas is die tijd voorbij. Naast het feit dat een werknemer niet meer langdurig bij dezelfde werkgever blijft, kunnen en willen werkgevers niet meer verzorgen, en alleen nog maar belonen zolang een werknemer in dienst is.

Werknemers willen – zo is mijn ervaring – uiteindelijk maar 3 dingen weten: hoeveel krijg ik, vanaf wanneer en is dat genoeg. En dat zowel voor het ouderdoms-, het nabestaanden- als het arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarna komen pas vragen als: kan ik eerder/later/parttime met pensioen, kan ik in het begin wat meer krijgen en daarna minder (hoog/laag) en wil/kan ik beleggingsrisico lopen, ook in de uitkeringsfase.

Het belang van indexatie wordt hierbij mijns inziens altijd overschat. De ervaring leert dat de inkomensbehoefte naarmate we ouder worden snel afneemt. Maar, laat dat een individuele keus zijn.

Daarnaast moeten werknemer het echte gevoel krijgen dat ze keuzes kunnen maken en dat het ‘eigen pensioengeld’ is. Ook moet pensioen ‘dichter bij huis’ gebracht – daarover schreef ik de vorige keer al – zodat ze ook vóór de pensioendatum al iets met het pensioengeld kunnen doen. Tot slot moet uiteraard een deel als lumpsum op de pensioeningangsdatum uitgekeerd kunnen worden. Pensioen moet – en is – dan niet meer of minder dan een bankrekening.

De interesse van ZZP-ers voor pensioen is groter, zij moeten het immers echt zelf regelen, echter bij hen is het probleem dat ze ‘er wel over praten’ maar niets doen aan hun pensioen. Vooroordelen spelen daarbij een grote rol – pensioen is te duur, te complex, er zijn geen goede produkten – maar ook gewoon het uitblijven van de keus om écht te gaan sparen. Uit het meest recente onderzoek blijkt dan wel dat 50% van de ZZP-er ‘iets’ aan pensioenopbouw doet, maar de ervaring leert dat dat te weinig is. Hier zie ik dan ook maar één echte oplossing, en dat is een (minimale) pensioenplicht. Mede in dat kader komt er een onderzoek naar de ‘witte vlekken’ (iedereen die geen pensioen opbouwt maar wel werkt).

Op grond van de wet Pensioencommunicatie die per 1 juli 2015 in werking is getreden, moeten werkgevers bewerkstelligen dat het ‘pensioenbewustzijn’ van werknemers wordt vergroot. Daarvoor moeten ze én goed/beter communiceren én moeten ze zorgen dat werknemers zich mede zelf verantwoordelijk voelen voor hun pensioen. Alle tools, en dat zijn er inmiddels heel veel, van wettelijke zoals Pensioen123, de werkgeverchecklist en binnenkort de Pensioenvergelijker, naast het bekende Uniforme PensioenOverzicht en natuurlijk www.mijnpensioenoverzicht.nl zijn er.

Echter, en daar zit het probleem, er moet wél wat mee gedaan worden. Zo langzamerhand begin ik bang te worden dat ‘overdaad schaadt’. Uiteindelijk wil iemand nogmaals maar 3 dingen weten: hoeveel krijg ik, vanaf wanneer en is het genoeg. Met name dat laatste is natuurlijk zeer persoonlijk en moet dan ook de trigger worden voor iedereen om zelf actief te worden. Dat iedereen, ook ZZP-ers daarvoor veel hulp nodig hebben is evident. Dát moet dan ook voor alle stakeholders de uitdaging zijn!

Graag verwijs ik ook naar www.pensioenweblog.nl, daar vindt u heel veel zinnige pensioeninformatie! Hebt u vragen en of suggesties, mailt u mij dan: theogommer@akkermans.nl.

TheoGommer-Website (533x800)