Nieuws

Expertvisie XVIII – mr. Theo Gommer – Doek de Eerste Kamer maar op!

Doek de Eerste Kamer maar op!

Rare titel zult u misschien zeggen voor een expert-visie pensioen. Ik zal het uitleggen.

De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (Wet PEB), is door de eerste kamer op 7 maart jl. aangenomen. Deze wet geeft DGA’s de mogelijkheid om hun pensioen af te kopen, om te zetten in een zogenaamde oudedagsverplichting (gewoon een spaarpot die in 20 jaar wordt uitgekeerd vanaf pensioenleeftijd) of ze laten het gewoon (premievrij) staan. Ik schreef daar al eerder en vaker over.

Deze wet was in december vorig jaar al uitgesteld omdat er een foutje in zat. Met een zogenaamde Novelle is dat gerepareerd. Vervolgens stelt de Eerste Kamer begin april, terwijl de wet dus al in werking is, nog vragen over met name de verhouding van pensioen in de eigen BV, in combinatie met een gedeeltelijke verzekering.

Voor 1 juli moeten DGA’s besluiten hun eventueel verzekerd pensioenkapitaal terug te halen naar de BV. Daarna kan het niet meer.

Er stonden dan ook nog 2 vragen open vanuit vragen van de Eerste Kamer van 19 april. Op 15 mei vroeg Staatssecretaris Wiebes om uitstel om te antwoorden.

Pas 27 juni (!) beantwoordt hij ze. In een brief van 6 kantjes, waar een normaal mens geen touw aan vast kan knopen. En volledig in strijd met zijn eerdere antwoorden van 14 april. Op Twitter werd overigens al afgeteld van 10 dagen naar 0, of hij het zou halen.

Kortom, als de Eerste Kamer haar wettelijke taak, om wetten te toetsen, niet eens goed kan uitvoeren en ze geen vinger aan de pols houdt, wat is dan haar rol?

(Naast, maar dat is een privé-mening vind ik dat de Eerst Kamer de politieke spelletjes die exclusief n de Tweede Kamer horen, steeds meer probeert na te doen).

Met het oog op het toezicht op pensioenwetgeving kunnen we de Eerste Kamer dus maar beter afschaffen. De juridische toetsing kan de Raad van State doen. Politiek bedrijven we in de Tweede Kamer, waar het hoort.

Prettige zomer!