Schaduwkabinet

• Het gaspedaal van Nederland

Vannacht lag ik wakker. Zoveel hartverwarmende reacties op de presentatie van mijn schaduwkabinet met topondernemers. ‘Eindelijk gebeurt er eens wat.’ En: ‘Eindelijk iemand die houvast creëert.’ En ook Wouke van Scherrenburg, als altijd scherp: ‘Hoe ga je dat verschil nou echt maken?’ Inderdaad: de bal moet wel echt over de lijn.

Daarvoor is er nu het schaduwkabinet dat een groeiagenda gaat opstellen voor Nederland. Ik ben zo trots op de geweldige ploeg nieuwe ‘ministers’ zoals Arko van Brakel, Jacqueline Zuidweg, Danny Mekić en Peter Paul de Vries. Met hen ga ik de komende tijd de koers uitzetten voor de toekomst van een succesvol Nederland. Daadkrachtig, ondernemend, met visie. En ja, goed nieuws dat er nu eindelijk een begrotingsakkoord is. Hopelijk komt er ruimte voor meer politieke stabiliteit en meer aandacht voor de lange termijn agenda. Daar gaan wij aan bijdragen. Want dat is nodig. Heel erg nodig.
De Nederlandse economie heeft behoefte aan langetermijnvisie: Hoe gaan we de komende tien jaar ons geld verdienen? Daarmee gaan we met het schaduwkabinet aan de slag. Dé kritische succesfactor is het aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven. Want de economische ontwikkelingen zijn steeds minder voorspelbaar én we moeten méér en méér concurreren in de globaliserende wereldeconomie. Nu is het beleid vooral gebaseerd op wat is politiek haalbaar is, in plaats van op dat wat economisch en maatschappelijk nodig is. Er wordt volstrekt onvoldoende geluisterd naar ondernemers. Dat moet anders. En dat kan anders.
Ruimte voor ondernemerschap is dringend noodzakelijk. Al jaren wordt die ruimte beperkt door knellende regels, teveel toezichthouders, stijgende lasten, te weinig krediet en risicomijdende banken. Terwijl met name mkb-ondernemers de banenmotor en innovatiemotor van de economie vormen.
De Nederlandse maatschappij ontwikkelt zich steeds meer als sector-overstijgende netwerkeconomie maar dit vertaalt zich (nog) niet in polderoverleg. Ik ben een groot voorstander van overleg en samenwerking maar dan op een open en transparante manier. Op daadkrachtige wijze echte veranderingen voor elkaar krijgen die ondernemers helpen, daar sta ik voor.
Ruim 5000 ondernemers hebben Ondernemend Nederland de afgelopen weken laten weten wat zij de belangrijkste speerpunten vinden. Speerpunten die de komende periode vragen om daadkracht:

  • Met stip op 1: kredietverlening en financiering. Alle ondernemers noemden dit punt. Gebrek aan voldoende krediet is groeibreker voor de Nederlandse economie.
  • Lastenverlichting is dringend noodzakelijk, met name voor kleine bedrijven.
  • De bestuurlijke snelheid moet omhoog; minder regeldruk.
  • Ontslagrecht hervormen en 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven herzien.
  • Fiscale vereenvoudiging en kappen in het woud van regelingen, willekeur en bemoeizucht. Hervorming naar een beleid dat investering en groei stimuleert in plaats van afremt!

Aan het schaduwkabinet van Ondernemend Nederland zal het niet liggen. Wij presenteren de komende tijd een inspirerende en haalbare groeiagenda waar Nederland al lange tijd naar snakt en waar de politiek niet omheen zal kunnen. Wij gaan het gaspedaal van Nederland intrappen!

Gepubliceerd in De Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/stopdecrisis/columnisten/hansbiesheuvel/21969887/__Het_gaspedaal_van_Nederland__.html