NieuwsPersberichten

Geldpers dreigt noodzaak van structurele economische hervormingen te verbloemen

Dinsdag 27 januari 2015

ONL voor Ondernemers waarschuwt dat de maatregelen van de ECB om fictief geld in de economie te pompen nadelig zullen uitpakken indien deze niet gepaard gaan met structurele economische hervormingen. Economisch beleid is nu de topprioriteit. Monetair beleid moet ondersteunend zijn aan een toekomstgerichte economische agenda. Niet andersom.

De economie moet concurrerender worden. Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen. De lasten voor het bedrijfsleven moeten omlaag, hervormingen op de arbeidsmarkt moeten worden doorgevoerd en knellende regelgeving moet worden afgeschaft. De overheid heeft in de economie een faciliterende rol. Zij moet ondernemers ondersteunen en hen in staat stellen wendbaarder, weerbaarder en innovatiever te worden.

Op de langere termijn heeft de geldpers alleen een positief effect indien er ook gedegen economisch beleid aan ten grondslag ligt. Het opkopen van 1100 miljard aan staatsobligaties schept ruimte op de balans voor financiële instellingen en de overheid. Het rentebedrag dat Nederland over de totale staatsschuld moet betalen daalt. De export krijgt door de minder sterke euro een boost. De financiële ruimte die bij de overheid ontstaat moet één op één worden ingezet voor lastenverlagingen voor bedrijven en burgers.

Hans Biesheuvel: “Economische groei komt niet voort uit louter monetair beleid. Er zijn structurele economische beleidshervormingen nodig om de economie te stimuleren, zowel in Nederland als in de rest van de Europese Unie. Ondernemers moeten kunnen investeren in hun bedrijf. Zij moeten wendbaar en weerbaar zijn. Zij willen innoveren. Hiervoor moeten we toekomstgericht economisch beleid voeren met veel ruimte voor ondernemerschap. Geld bijdrukken kan de economie vooruit helpen, maar dan wel gepaard met een economische agenda. Het is of allebei, of niets.“

Uitstel van economische hervormingen kan met name in de zuidelijke lidstaten van de Europese Unie tot grote problemen leiden. Nederland zit echter wel samen met deze landen in een monetaire unie. Wanneer de geldpers van Draghi betekent dat Italië, Frankrijk en Spanje geen beleid maken om hun economie concurrerender te maken dan is ook Nederland hiervan de dupe.