CoronaNieuws

Gratis ontwikkeladvies en online scholing via NL leert door

Werken in Nederland verandert. Het wordt digitaler, meer op afstand en er verdwijnen banen. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit geeft zicht op het toekomstperspectief van je huidige werk en je kansen op de arbeidsmarkt, helpt je zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk.

Arbeidsmarktscan

Het kosteloze ontwikkeladvies begint met een arbeidsmarktscan, om inzicht te krijgen in kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op jouw ervaring en wensen. Tijdens een aantal gesprekken met jouw loopbaanadviseur, komen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal. Het laat zien waar jouw kansen liggen, waar jij je nog kunt ontwikkelen en hoe je jouw werk leuk kunt houden.

Scholingstrajecten

Dit najaar is het ook mogelijk om een gratis (online) scholingstraject te volgen. Je kunt hierbij kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Dit is een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Ook handig: de subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten wordt gedaan door de adviseur of opleider. Je hoeft dus geen geld voor te schieten.

Voor iedereen

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de regeling NL leert door; van werkzoekenden tot werkenden, zzp’ers en zelfstandig ondernemers.

NOW 2.0

Maak je als ondernemer gebruik van NOW 2.0? Attendeer je werknemers dan op NL leert door en voldoe hiermee aan de NOW 2.0-inspanningsverplichting om scholing te stimuleren.

Over NL leert door

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Dit tweede noodpakket is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is €50 miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en gratis (online) scholing. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. NL leert door is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

SLIM-regeling

Wil je een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan voor jouw hele bedrijf? Dat kan! Vanaf september kun je ook gebruikmaken van de SLIM-regeling. Met de SLIM-regeling kunnen mkb-ondernemers maximaal € 24.999 subsidie krijgen voor maatregelen gericht op opleiden en ontwikkelen. Zoals het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in jouw onderneming. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor subsidie.

Meer weten?