ONL in de media

Hans Biesheuvel bij WNL over Late Betalingen

“De bank geeft weinig krediet, de leverancier betaalt heel laat zijn rekeningen en als ondernemer zit je daar tussenin. Dan kan je heel moeilijk vernieuwen, moeilijk mensen aannemen, moeilijk innoveren, maar dat is nou precies van Nederland heel hard nodig heeft.”

Vandaag behandelt de Tweede Kamer over de Wet late betalingen (het voorstel van wet van de leden Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen). De wet beschermt de leveranciers van grote bedrijven tegen lange betaaltermijnen. ONL heeft nauw samengewerkt met het CDA en de PvdA om deze wet tot stand te brengen.

Hans Biesheuvel: “Met deze wet geven we echt steun aan mkb-bedrijven die moeite hebben om hun rekeningen op tijd betaald te krijgen vooral van grote bedrijven. Als die grote bedrijven zich niet aan de wet late betalingen houden, gaat het ze geld kosten namelijk 8% rente die ze moeten betalen als de rekening langer dan 60 dagen openstaat.”

Hans Biesheuvel sprak dinsdag 31 januari 2017 bij WNL over late betalingen.