Persberichten

Herstel van vertrouwen – Hoorzitting Bijzonder Beheer

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag 15 april 2015.

Op donderdag 16 april sprak Hans Biesheuvel bij de hoorzitting “Bijzonder beheer door banken” in de Tweede Kamer. Onderstaand zijn bijdrage aan de hoorzitting.

Via deze link kan je het volledige position paper downloaden zoals door ONL gestuurd aan de Kamerleden van de Commissie Financiën.


 

Herstel van vertrouwen.
Ondernemers en banken spreken elkaars taal niet meer. De hoorzitting richt zich op bijzonder beheer, maar in de kern moet het herstel van vertrouwen centraal staan. Ondernemers en banken horen elkaars natuurlijke partner te zijn en moeten op die manier met elkaar om gaan. Tot aan 2008 was dit ook de gangbare praktijk. Ondernemers hebben een idee, de bank financiert het, beiden verdienen hun boterham. De afgelopen jaren is de relatie tussen banken en ondernemers zwaar onder druk komen te staan. Het reguliere contact van ondernemers met de bank is verminderd. Ondernemers bellen de banken niet meer om te sparren, en zeker niet bij tegenslag. Voor veel ondernemers is de bank een angstgegner geworden. Bijzonder beheer is het ultieme schrikbeeld geworden.

De overgang van regulier naar bijzonder beheer voelt voor ondernemers als een klap in het gezicht. Je hebt een gele kaart gekregen. Banken realiseren zich onvoldoende wat de impact is van deze overgang. Of de overgang naar bijzonder beheer terecht is of niet, voor de ondernemer is het levenswerk in gevaar. Er komt spanning op het gezin te staan. De banen van medewerkers staan op de tocht. Niet zelden is er sprake van schaamte.

Bij de overgang naar bijzonder beheer hebben ondernemers het gevoel dat de bank hen onderuit wil halen. Zodra je als ondernemer wordt overgeplaatst naar bijzonder beheer ben je overgeleverd aan de grillen van de bank. Er zit geen balans in de relatie. De bank heeft de macht om tussentijds de financiering op te zeggen en hoge kosten op te leggen. Een ondernemer die gevraagd wordt om zijn of haar pand te verkopen omdat de bank anders de zekerheden zal uitwinnen staat met de rug tegen de muur. Zonder keuzes en zonder uitwijkmogelijkheden.

Wat ONL betreft zouden de bank en de ondernemer samen moeten toewerken naar een situatie waar het bedrijf weer gezond wordt. Dit moet het uitgangspunt zijn. Wanneer een faillissement onontkoombaar is moet er gekeken worden naar de beste manier van afwikkeling. Voor deze zaken moet er echter wel sprake zijn van vertrouwen. Dit vertrouwen is de afgelopen jaren verdwenen. Banken zullen hard aan de slag moeten om het vertrouwen van ondernemers terug te winnen.

Het summiere rapport van de AFM heeft geen gevallen gevonden waarbij de banken door middel van de afdelingen bijzonder beheer gericht toewerken naar faillissementen van ondernemers. Ook heeft de AFM niet geconcludeerd dat er bij de afdelingen bijzonder beheer sprake is van een verdienmodel. Echter, de ervaringen en het sentiment bij ondernemers komen niet overeen met de conclusies van het rapport. Ondernemers zien dat in teveel situaties de continuïteit van het bedrijf in het gedrang komt, puur door het handelen van de afdeling bijzonder beheer. In deze situaties zijn het verplichte taxaties, gedwongen inhuur van consultants, de hogere rentetarieven en de risico-opslagen die de kosten voor ondernemers dusdanig verhogen dat het bedrijf de lasten niet kan dragen. De focus van de ondernemer, zowel financieel als qua tijdsbeslag, wordt volledig opgeslokt door de aandacht die moet worden gegeven aan de eisen van de bank.

Ondernemers, die tot dat moment aan hun rente en aflossingsverplichtingen konden voldoen, kunnen na de overgang naar bijzonder beheer ineens de totale bancaire kosten niet meer dragen. Dit leidt tot veel situaties waar het herstel van het bedrijf in het gedrang komt. Ook wanneer de overgang naar bijzonder beheer terecht is, het staat vast dat het handelen van de bank de ondernemer eerder verder in de problemen brengt dan helpt.

ONL voor Ondernemers doet niet mee aan de aanhoudende uitingen van maatschappelijke onvrede jegens de banken. Ons doel is de brug te slaan tussen ondernemers en bankiers en toe te werken naar het herstel van vertrouwen. Ondernemers begrijpen namelijk ook dat banken sinds het uitbreken van de crisis de opdracht hebben gehad om hun balans op orde te brengen, stabiel te worden en zich aan de opgelegde regels van het toezichtkader te houden. Echter, hiermee is het voor ondernemers ook moeilijker geworden om te overleven. Banken moeten zich dit realiseren en broodnodige veranderingen doorvoeren. Zowel in de communicatie als in het eerlijk spelen van het spel.

Ondernemers willen dat de banken hun regisseursrol weer oppakken en hun helpen te voorkomen dat ze bij bijzonder beheer terechtkomen. Banken zouden kunnen beginnen met ondernemers te helpen bij een jaarlijkse update van het businessplan.

Ondernemers moeten zich weer klant voelen. Dat moet centraal staan, niet de bank zoals nu het geval is. Het gevoel moet terug dat in het geval van bijzonder beheer de bank en de ondernemer samen optrekken om zich door een moeilijke periode heen te slaan en gezamenlijk inzetten op herstel.

De hoorzitting moet de aanzet zijn voor het bieden van oplossingen. ONL voor Ondernemers doet onderstaand een voorstel waarop het vertrouwen tussen ondernemers en bankiers weer kan terugkeren. Wij trekken hier wel zelf keihard een grens. Als de problemen met bijzonder beheer zich blijven manifesteren zou het in de lijn der verwachting liggen dat de AFM de ruimte waarbinnen de algemene voorwaarden bij het verlenen van financiering worden opgesteld aan banden legt.

In de huidige situatie lijkt het erop dat banken alleen gericht zijn op het zeker stellen van hun eigen positie. Te vaak laten ze de ondernemer bungelen in het ongewis. Bijzonder beheer is geen intensive care afdeling, maar wordt door veel ondernemers ervaren als een martelkamer.

Einde bericht
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Geert Gladdines, Beleidsmedewerker,via g.gladdines [@]onl.nl.