Nieuws

Het Time-Out Arrangement: Een kort overzicht

Het time-out-arrangement (TOA) is een variatie op het voorstel van het invoeren van een zogenaamd “pauzefaillissement” zoals ingebracht door ONL. De TOA stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen.

Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt straks de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De TOA gaat ondernemers helpen bij het gebruik maken van deze wet en neemt knelpunten weg die ondernemers daarbij tegenkomen.

De WHOA treedt per 1 januari 2021 in werking. Vooruitlopend hierop kunnen ondernemers starten met de voorbereidingen. Dit biedt ondernemers nu al de gelegenheid in overleg te treden met hun schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en dit voor te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders). Zo kunnen akkoorden tussen ondernemers en schuldeisers direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Als onderdeel van de TOA is de Kamer van Koophandel met het programma ‘Zwaar weer’ gestart wat al bestaat uit doorverwijzing, advies en een routewijzer voor ondernemers. Deze informatie wordt begin november uitgebreid met informatie over welke stappen ondernemers zelf al kunnen gaan zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund. Vanaf januari zal de dienstverlening van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord worden uitgebreid met extra WHOA-ondersteuning. Het gaat dan om advies, doorverwijzing, coaching.

Verder lezen over wat de WHOA precies inhoudt? Dat kan via deze link.