Columns & Opiniestukken

Investeringskracht familiebedrijf – Column Hans Biesheuvel – FamilieZaken

Column Hans Biesheuvel, FamilieZaken vakblad voor adviseurs van DGA’s en familiebedrijven. nummer 2017-04, p. 21.

Investeringskracht familiebedrijf

Toegang tot financiering is nog steeds een grote uitdaging voor ondernemers. Kapitaal is nodig om te groeien, te investeren en te innoveren, maar nog steeds lastig te vinden. Ondernemers hebben behoefte aan investeerders die passen bij het bedrijfsmodel, dat geldt helemaal bij innovatieve start-ups die niet halverwege de ontwikkeling verkocht willen worden. Op het gebied van duurzame investeringen, kunnen familiebedrijven interessante aanbieders zijn, maar met wetgeving wordt het onaantrekkelijk gemaakt voor familiebedrijven om in start-ups en mkb-ondernemingen te investeren. Dit is een grote fout, ik pleit voor meer ruimte voor familiebedrijven om te investeren in start-ups en het mkb.

Familiebedrijven zijn bij uitstek geschikte investeerders voor startende en mkb-ondernemers. Korte termijn winst staat niet centraal en activistisch aandeelhouderschap past doorgaans niet in de bedrijfsfilosofie. Ondernemers die behoefte hebben aan een duurzame partner, met oog voor de verschillende belangen, stakeholders en de lange termijn visie, zijn soms meer geholpen met een familiebedrijf als aandeelhouder dan bijvoorbeeld een risicokapitaalmaatschappij of een bank.

Momenteel is het echter nadelig voor start-ups en mkb-bedrijven wanneer familiebedrijven een bepaald belang nemen in hun onderneming. Tegelijkertijd maakt veranderende wetgeving het onaantrekkelijk voor familiebedrijven om te investeren in Nederlandse ondernemers. Zo wordt family equity benadeeld ten opzichte van private equity en maakt de beperking van de bedrijfsopvolgingsregeling het onaantrekkelijk om belangen in andere ondernemingen te nemen.

Verschillende subsidieregelingen vanuit de Europese Unie en de ministeries zijn er alleen voor het mkb. Om aanspraak op deze subsidies te kunnen maken zal een bedrijf moeten voldoen aan de definitie van het mkb die door de Europese Commissie is vastgesteld. Het gaat hierbij om eisen omtrent de bedrijfsgrootte. De medewerkers en de omzet van gelieerde (moeder)ondernemingen worden meegenomen in de beoordeling indien deze 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten in handen hebben. Uitgezonderd van de 25% drempel zijn alleen openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen en business angels.

Neemt een familiebedrijf een belang van meer dan 25% in een onderneming dan wordt deze onderneming veelal niet meer als mkb-bedrijf gezien en heeft het geen recht op subsidies. Private equity kan echter een groter belang (tot €1.25 miljoen) nemen zonder dat het recht op subsidies verloren gaat. Dit maakt dat private equity aantrekkelijker voor ondernemers dan family equity, een ongelijke behandeling die ik lastig uit te leggen vind.

Het wordt ook voor familiebedrijven steeds onaantrekkelijker gemaakt om te investeren in andere ondernemingen. Dit komt bijvoorbeeld door de beperking van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Belangen in ondernemingen van meer dan 5% kwalificeren zich niet meer voor de toepassing van de BOR. Bij bedrijfsopvolging belasting moeten betalen over alle belangen in andere bedrijven maakt het zeker niet aanlokkelijk om hierin te investeren.

Niemand wil dat opvolgers bijvoorbeeld bij overlijden geconfronteerd worden met onnodig hoge erf- en schenkbelasting. Het hebben van belangen in andere bedrijven brengt dit risico met zich mee, waardoor familiebedrijven toch terughoudender zullen zijn met investeren in andere bedrijven.

Als familiebedrijven de ruimte krijgen om te investeren in andere ondernemers is dat niet alleen goed voor de verdienkracht van Nederland. Niet alleen komt er meer geld beschikbaar om goede ideeën te financieren, ook komt er een ander type investeerder op de markt. Het maakt veel verschil of je een investeringsvehikel of een familiebedrijf als aandeelhouder hebt en het verschilt per onderneming welke beter past. Laten we de ontmoedigende regels moeten wegnemen zodat familiebedrijven gestimuleerd worden te investeren in andere Nederlandse ondernemers.

 

Investeringskracht familiebedrijf column Hans Biesheuvel vakblad FamilieZaken