NieuwsONL in de media

It’s the economy, stupid! – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Deze column van Hans Biesheuvel is verschenen in de Telegraaf op 5 november 2015.

The economy stupid
Aan het Binnenhof wordt deze dagen poker gespeeld: De begrotingen voor 2016 worden behandeld. Op het spel staat een hoofdprijs van 5 miljard aan lastenverlichtingen. Wie het eerst knippert met z’n ogen verliest een miljard voor z’n achterban.

Een hervorming van de belastingen in een toekomstgericht stelsel is voor deze coalitie onhaalbaar. Het lichtpunt in de Miljoenennota is de lastenverlichting. Na een lange reeks van zure maatregelen krijgen burgers en bedrijven eindelijk een klein deel van hun geld terug. Mits partijen het eens worden.

De puzzel van uiteenlopende eisen van verschillende partijen is een taaie, met name voor Staatssecretaris Wiebes. De verhoudingen in de Eerste Kamer bepalen het debat in de Tweede Kamer volledig. In de onderhandelingen willen de politieke partijen allemaal scoren.

Mijn oproep is dat men de politieke stokpaardjes laat varen. We hebben de afgelopen jaren genoeg politiek gezien met de akkoorden, crisismaatregelen en wisselende kabinetten.

Het is tijd voor meer economie en minder politiek. Kies ondubbelzinnig voor lastenverlichting en daarmee voor verder herstel van de economie.

De koopkracht van consumenten gaat omhoog, ondernemers maken meer omzet, de werkgelegenheid stijgt. Het beroemde gezegde geldt nog steeds: “It’s the economy, stupid”.

2015 11 05_Telegraaf_Column Hans Biesheuvel_Its the economy stupid