Schaduwkabinet

Koppel jeugdwerkloosheid aan ondernemerschap

donderdag 5 maart 2015
Deze column van Hans Biesheuvel is te lezen bij De Financiële Telegraaf

Er zit weer vaart in de economie. Ondernemers krijgen weer lucht en gaan nadenken over investeringen. Politici hebben nu de ruimte om crisismaatregelen in te ruilen voor beleid dat gericht is op ons toekomstig verdienvermogen. Deze kans moeten we wel verzilveren. Eén van de grootste risico’s van dit moment is het onderschatten van de kans op baanloze groei.
De starters op de arbeidsmarkt hebben het de afgelopen jaren te verduren gehad. Als zij blijven steken in uitzichtloze banen dan vernietigen we het potentieel van een generatie. Laten we de kansen die de aantrekkende economie biedt aangrijpen om vooral dit probleem aan te pakken.

De sleutel van zoveel maatschappelijke uitdagingen ligt bij ondernemerschap. De banen zitten bij de kleine bedrijven, vooral in hun groeifase. Deze ondernemers willen graag jongeren aannemen.
Wanneer ondernemers hun schouders onder het probleem van de jeugdwerkloosheid zetten dan moeten ze er wel iets voor terugkrijgen: lagere lasten, minder werkgeversrisico’s, minder bureaucratie. Prikkel ondernemers om medewerkers in te huren! Indien nodig met vouchers voor de meest kwetsbare groepen of sectoren.

Deze strategie is zoveel beter dan welk ‘banenplan’ dan ook. Belangrijker nog, het werkt als katalysator. Jongeren krijgen die baan. Ondernemers krijgen de ruimte om jongeren aan te nemen. Jongeren helpen hen met de groei van het bedrijf. Dit is een opwaartse spiraal.

De maakbare arbeidsmarkt is een fabeltje. Banen komen niet van de tekentafel. Het enige dat echt werkt is het verlagen van de lasten op arbeid en de risico’s van werkgeverschap.