ONL in de media

Kleinere bedrijven voelen krapte arbeidsmarkt – Hans Biesheuvel bij RTL Z

Kleine bedrijven hebben moeite om voldoende geschikt personeel te vinden en ervaren krapte op de arbeidsmarkt, het gevolg van de lage werkloosheid en de mismatch op de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan dat ongeveer een op de tien bedrijven een krapte op de arbeidsmarkt ervaart. Naar aanleiding van dat rapport was Hans Biesheuvel live in de uitzending van RTL Z.

“Veel mkb-bedrijven komen uit een periode van echt overleven, tussen 2009 en 2015 was het een kwestie van overleven, vooral de kosten snijden, dit betekent in een mkb-bedrijf toch vooral personeelsreductie. Nu trekt het werk heel snel aan, dan is het lastig om op zo’n korte termijn goede mensen te vinden. Wat je ziet is dat het gemiddelde mkb-bedrijf 5 medewerkers heeft, de baas staat vooral mee te werken en heeft geen professionele HR-afdeling of dat soort zaken. Als het werk aantrekt kan er daarom lastig tijd vrij gemaakt worden om mensen aan te nemen,” aldus Hans Biesheuvel.

Hans Biesheuvel: “Wat ik ondernemers aanraad, wij worden momenteel veel benaderd door bedrijven die zeggen ‘wat moet ik doen’, dan zeg ik: stap op een ROC af. Er zijn veel ROC’s in Nederland die leerlingen opleiden voor vakken waar juist binnen het mkb veel behoefte aan is. Stap op een ROC af, ga kijken of je samen mensen kan opleiden of versneld opleiden binnen je bedrijf met een ROC, of kijk naar je branche of andere bedrijven om te kijken of je samen mensen kan opleiden”.

“Het probleem is dat de werkgeverslasten de afgelopen jaren enorm verhoogd zijn. In de crisistijd heeft kabinet Rutte vooral besloten om de lasten op werk enorm te verhogen, dus personeel is gewoon duur. Daarnaast hebben we ook een hoop dure cao’s in Nederland. De oplossing is niet de lasten gaan verhogen maar zorgen dat werken weer aantrekkelijker wordt. Die beweging zullen we moeten maken: voor mensen zorgen dat werken echt loont, maar ook zorgen dat het werkgeverschap aantrekkelijker wordt door de werkgeverslasten te verlagen,” aldus Hans Biesheuvel.

Klik hier om het fragment terug te kijken en luisteren op de website van RTL Z (vanaf 3:08 minuten).