Nieuws

Meldpunt Problemen Modelcontracten Zelfstandig Professionals.

Meldpunt Problemen Modelcontracten Zelfstandig Professionals.

ONL voor Ondernemers en het CDA openen een meldpunt voor ondernemers die problemen ervaren met de wet DBA. Sinds de invoering van de wet DBA ontvangen zowel ONL als het CDA veel signalen dat ondernemers die als zelfstandig professional actief zijn opdrachten mislopen. Opdrachtgevers trekken opdrachten aan zelfstandig professionals in. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben te maken gekregen met een enorme toename van bureaucratie.

Van de 4700 ingediende verzoeken om een modelcontract, dat enige zekerheid biedt tegen naheffingen, is nog geen 10% goedgekeurd. Om inzicht te krijgen in de problematiek heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën een meldpunt geopend bij de Belastingdienst. ONL en het CDA hebben geen vertrouwen in een meldpunt dat is ondergebracht bij dezelfde instantie die uiteindelijk ook moet controleren of er sprake is van een arbeidsrelatie en of iemand voor de inkomstenbelasting ondernemer is. De Belastingdienst vraagt opdrachtgevers en opdrachtnemers naar hun gegevens en het is daarom zeer waarschijnlijk dat een grote groep ondernemers hun problemen bij het gebruik van de modelcontracten niet durft te melden.

Het was veel logischer geweest als het meldpunt ondergebracht was bij de commissie die de knelpunten van de nieuwe wet onderzoekt. Die had de samenvatting van de problemen samen met voorstellen ter verbetering dan in december aan de staatssecretaris kunnen sturen. Dat voorstel van het CDA is echter niet gevolgd.

ONL vraagt ondernemers hun specifieke casus door te geven. Ondervindt u problemen met de standaard modelcontracten? Heeft de Belastingdienst een overeenkomst die u heeft voorgelegd afgekeurd terwijl u duidelijk ondernemer bent? En wat voor een soort opdrachten loopt u mis?

Via de onderstaande links kunt u het klachtenformulier downloaden. In het formulier wordt gevraagd naar de specifieke omstandigheden. Ook vragen wij naar uw bedrijfsspecifieke situatie.

Het formulier voor opdrachtnemers (zelfstandig professionals) vindt u hier. Het formulier voor opdrachtgevers (bedrijven die zelfstandig professionals inzetten) vindt u hier. Beide formulieren kunnen naar dba@onl.nl gestuurd worden.

Wij verzamelen signalen tot 1 december. Daarna maken we een samenvatting, die beschikbaar is voor het debat in december over de toekomst van de DBA