Nieuws

Nederland Handelsland – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Telegraaf

7 april 2016

Nederland Handelsland
Op het moment van schrijven van deze column is de uitslag van het Oekraïnereferendum nog niet bekend. Voor mij staat één ding echter als een paal boven water: Handel is de levensader van de Nederlandse economie. Verschansen achter de dijken is voor Nederland nooit een goede strategie geweest.

Het referendum ging over een handelsverdrag. In de kern was ook eigenlijk niemand tegen het aanhalen van de handelsrelatie met Oekraïne. Onderliggend is er wel weerstand tegen een ondemocratische en technocratische EU die zich steeds verder wil uitbreiden. Daar ben ik ook tegen. Laten we echter de koopman in ons niet uit het oog verliezen.

Onze nationale economie is te klein om alle kwalitatief zeer sterke en innovatieve producten van onze bedrijven op de eigen markt te verkopen. Export is van levensbelang. Daarbij liggen er met name voor kleine bedrijven en startups nog grote groeikansen. Als we hen verleiden en ondersteunen om (micro-)multinationals te worden dan creëren we in Nederland banen en toegevoegde waarde.

In het digitale tijdperk is de wereld je thuismarkt. Een groot deel van het bedrijfsleven pakt nog onvoldoende hun kansen. We moeten vol inzetten op export en internationale sales. Dat is sowieso een betere strategie dan de luiken dichtgooien.

Column Hans Biesheuvel - Telegraaf 7 april - NL Handelsland_Print