AgendaBesloten bijeenkomsten

NLevator

Maandag 16 september, 09.30 – 18.00 uur, Amsterdam

Mirjam Bink is één van de betrokkenen van NLevator.
http://www.nlevator.nl

NLevator 1.0. is een enerverend initiatief waarin gelijkgezinde groeiondernemers en stakeholders in een coalitie samenkomen om het ecosysteem voor ambitieus ondernemerschap in Nederland te versterken en Nederland internationaal beter te positioneren. We willen Nederland het land van groeiondernemers maken. Een land dat uitdaagt tot creatief, innovatief, ambitieus en grenzeloos ondernemerschap en waar ambitie leidt tot klinkende resultaten.

NLevator 1.0 is een coalitie waarbinnen ideeën niet alleen worden gegenereerd, maar ook gerealiseerd. Elke deelnemer in NLevator is aandeelhouder van zowel het proces als van de uitkomsten. In deze inspirerende en energieke setting zullen nieuwe samenwerkingsverbanden, business proposities, netwerken, en andere follow-up activiteiten ontstaan.

Vanuit NLevator 1.0 willen we een bredere beweging op gang brengen. We willen doorgroeien naar NLevator 2.0 door meer ondernemers en ondersteunende partijen te betrekken zodat een werkelijk ecosysteem voor groeiondernemers ontstaat.