Nieuws

Dure energie leidt tot nieuwe gasvraag

Vanochtend sprak ONL-voorzitter Hans Biesheuvel bij BNR over de wijziging Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (wet ODE). Bedrijven zullen in 2021 en 2022 disproportioneel meer gaan betalen voor elektriciteit en gas, waardoor ondernemers direct in de financiële gevarenzone kunnen komen door de stijging van de ODE-tarieven. De ODE zorgt in sommige gevallen wel tot een stijging van energiekosten van 180%. Ook zal de verhoging van de ODE ten koste gaan van de CO2-reductie doelstellingen. ONL is bang dat dit een negatief effect heeft op innovatiekracht van bedrijven en stelt verschillende aanbevelingen voor.

Glastuinbouw

Biesheuvel: “juist de glastuinbouw en de sierteelt lijken de grootste slachtoffers. Die sectoren worden geconfronteerd met een foutje in de systematiek en dat blijkt heel moeilijk op te lossen te zijn: gas is heel goedkoop, elektriciteit wordt duurder en daardoor krijg je dit soort gekke uitkomsten.” Met name in de glastuinbouw zijn bedrijven bezig met CO2-reductie en verduurzamen. Daarom is het ironisch dat juist zij met een disproportionele stijging van de kosten te maken krijgen. Bovendien geldt de glastuinbouw als belangrijk onderdeel van de Nederlandse exportindustrie. We moeten deze sector dan ook motiveren in plaats van disproportioneel behandelen.

ONL blijft zich verzetten tegen deze onevenredige verhoging en stelt verschillende aanbevelingen voor:

Verhoog de ODE-tarieven voor 2021 niet

In de glastuinbouwsector namen de ODE-kosten in 2020 gemiddeld met 9300 euro toe. ONL sprak hierover met een rozenkweker die dit jaar 4 ton aan extra ODE-kosten kwijt is als gevolg van de tariefstijging in 2020. Wat ONL betreft staat dit haaks op het klimaatakkoord. Het kabinet heeft bij de totstandkoming van het klimaatakkoord onderschreven dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. ONL constateert dat dit voor veel ondernemers nu niet het geval is.

Repareer de ODE met verlaagd tarief op inkoop elektriciteit

Voor huishoudens besloot dit kabinet om de Energiebelasting (EB) voor aardgas te verhogen en de EB voor elektriciteit te verlagen. Het kabinet hoopt hiermee dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmte-opties. Zo’n verlaagde heffing voor elektriciteit kan ook voor bedrijven een uitkomst bieden. ONL denkt hierbij aan een gedeeltelijke vrijstelling op inkoop van (duurzame) energie. Dit zou een stimulans zijn voor de doortonwikkeling van CO2 vrij opgewekte elektriciteit.

Het kabinet heeft aangegeven geld vrij te maken voor vermindering van lastenstijging in sommige branches. Volgens ONL heeft deze lastenverlichting geen zin als bedrijven eerst worden beboet voor het verminderen van CO2-uitstoot. Ondernemers hebben behoefte aan een betrouwbare en berekenbare overheid.

Bied ondernemers routekaart voor klimaat- en energietransitie

Ondernemers zijn opzoek naar houvast. Een integraal klimaat- en energiebeleid, waarbij ondernemers worden betrokken, helpt daarbij. Door plannen en regels samen met ondernemers op te stellen en uit te voeren creëer je meer draagvlak. Ook verkrijgen ondernemers zo de zekerheid die nodig is om te investeren en in te zetten op de energietransitie. In een routekaart kan de overheid deze benodigde houvast en handelsperspectief bieden.

Het BNR-item is hier terug te vinden.