NieuwsPersberichten

Ondernemers zeer teleurgesteld in regering

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 28 mei 2014

Ondernemers zeer teleurgesteld in regering
Voor ondernemers in de grensstreek is vandaag een zwarte dag. Staatssecretaris Wiebes trekt de accijnsverhoging niet terug. Voor tankstation-ondernemers, slijters en tabakszaken in de grensstreek is het onduidelijk of zij hun onderneming zullen voortzetten. Het omzetverlies dat pompstationhouders rapporteren, alsmede de vlucht van consumenten naar de andere kant van de grens voor het inkopen van alcohol, tabak en boodschappen zet de hele economie aan de grens onder druk.

ONL voor Ondernemers is teleurgesteld dat, ondanks eerdere toezeggingen, de Staatssecretaris geen uitnodiging heeft verstuurd om ondernemers mee te laten kijken bij het onderzoek. Hierdoor blijft er grote onduidelijkheid bestaan over de daadwerkelijke grenseffecten.

De Staatssecretaris stelt dat uit zijn eigen onderzoek blijkt dat wel significant meer inkomsten voor de overheid zijn binnengekomen. De grenseffecten zijn volgens Staatssecretaris Wiebes niet los te zien van de meerjarige trend van teruglopende brandstofverkopen. Dit staat in schril contrast met de cijfers zoals individuele ondernemers deze gerapporteerd hebben aan ONL voor Ondernemers. De Staatssecretaris geeft ook geen verklaring voor het verschil in uitkomsten tussen zijn onderzoek en het onderzoek van Bovag en NOVE.

Voor ONL voor Ondernemers is deze publicatie van cijfers het begin van de discussie. De komende weken zal de Regering de begroting voor het jaar 2015 voorbereiden. In de maand juni zal ONL voor Ondernemers diverse partijen vragen om plaats te nemen in een gezamenlijke coalitie. Hierin zullen we bespreken hoe dit soort dramatische maatregelen voor het komende jaar kan worden voorkomen. ONL voor Ondernemers zal hiervoor vertegenwoordigers van de tankstation branche, slijterijen en producenten van alcoholische dranken uitnodigen.

Hans Biesheuvel: “Het is zeer onbevredigend om ondernemers op deze manier in de kou te laten staan. Ik vrees dat een golf aan faillissementen zich nu daadwerkelijk zal voltrekken aan de grens. Ondernemers hebben geprobeerd hun zaak open te houden tot aan de evaluatie. Met de brief van vandaag zullen naar verwachting ook veel pomphouders aan de grens hun conclusie trekken.

De grensondernemers die ik spreek hebben veelal meer dan 30% omzetverlies. Wij zien uitschieters tot 70%. De grenseffecten zijn er wel degelijk. Vanuit de kant van de Regering is er geen enkele handreiking gekomen om het leed van deze ondernemers te verlichten.”