Voor ondernemers – door ondernemers.
Door het coronavirus is het onrustig in Nederland. Veel ondernemers zitten met vragen. In deze podcasts beantwoordt Hans Biesheuvel samen met experts jullie ondernemersvragen over de crisis.

Q&A maandag 6 april 2020
Het is druk bij de UWV-loketten, de verwachting is dat meer dan 100.000 bedrijven zich melden om gebruik te maken van de NOW-regeling. Seizoensbedrijven zoals hoveniers, ijssalons, recreatie en startups lijken tussen wal en schip te vallen. ONL heeft een notitie bij minister Koolmees ingediend en pleit voor maatwerk voor dit soort bedrijven. In deze podcast praat Hans Biesheuvel je bij over de actuele situatie rondom de NOW-regeling.

Q&A zaterdag 4 april 2020
Hans Biesheuvel bespreekt de highlights van afgelopen week. ONL heeft een aantal knelpunten in de NOW-regeling aangekaart bij minister Koolmees: er is weinig rekening gehouden met seizoenspatronen, start-ups komen er niet goed vanaf en de uitbetaling van vakantiegeld in mei. Ook heeft ONL afgelopen week een lange lijst met ontbrekende SBI-codes bij staatssecretaris Keijzer ingediend. En tenslotte is door ONL een brief aan staatssecretaris Vijlbrief gestuurd om te pleiten voor meer ruimte in de werkkostenregeling.

Q&A vrijdag 3 april 2020
Hans Biesheuvel praat in deze podcast met Arko van Brakel over de eenzijdige maatregelen die grote bedrijven nemen en de toekomst van het ondernemerschap na de coronacrisis. Bij het ONL meldpunt voor ondernemers die de dupe zijn van eenzijdige maatregelen, komen de eerste reacties binnen. Biesheuvel belt de grote bedrijven vervolgens om hen aan te zetten tot samenwerking. Van Brakel sluit zich aan bij deze actie. De coronacrisis overkomt ons allemaal, het is alleen op te lossen door samen te werken. Als je eenzijdige maatregelen neemt vergroot je juist het probleem. Ook ná de crisis moeten ondernemers samenwerken aan de creatie van een nieuwe economie. ‘Gebruik nu de maatregelen om de crisis door te komen, zodat je later de kansen kan benutten. Ondernemerschap gaat de komende tijd een grote rol spelen!’

Q&A donderdag 2 april 2020
Er doemt een liquiditeitsspook op boven Nederland! Samen met Lex van Teeffelen, lector Financieel Economische Innovatie van Hogeschool Utrecht, praat ONL-voorzitter Hans Biesheuvel in deze podcast over liquiditeitssteun aan bedrijven en capaciteitsproblemen bij banken.

Veel bedrijven hebben nu minder omzet. Maar de kosten van bv. verzekeringen, huur en personeel lopen door. Natuurlijk kun je gebruik maken van de economische maatregelen, maar veel ondernemers zien hun bankrekening snel leeglopen. Van Teeffelen slaat de spijker op z’n kop: ‘Stel de helft van je omzet valt weg, dan heb je al een groot probleem. Marges in het mkb zijn vaak 12 à 13 procent. Dan kun je dus een aantal betalingen niet doen.’

Het grote probleem is dus liquiditeit. Het is nu belangrijk dat we ons realiseren dat wij samen door de crisis moeten komen, benadrukt Biesheuvel. Hij ziet dit op veel plekken goed gaan: ‘Ik heb regelmatig verhuurders van bedrijfsruimtes aan de lijn die ondernemers tegemoet komen. Helaas zie je ook dat veel grote bedrijven de betalingstermijnen verlengen.’

Daarnaast vinden beide heren dat de infrastructuur voor de liquiditeit opgeschaald moet worden. Van Teeffelen: ‘Er is een groot capaciteitsprobleem bij banken.’ De coronacrisis is volgens hem een buitengewone situatie waar maatwerk nodig is. Dat betekent dat banken, net als de zorg, een oproep moeten doen om personeel terug te halen. ‘Ik denk dat als banken een oproep doen aan de mensen waar ze de afgelopen jaren afscheid van hebben genomen, dat binnen de kortste keren 5.000 tot 10.000 bankiers klaarstaan om klanten te helpen. En dat is gewoon mogelijk! In slechte economische tijden hebben ze binnen de kortste tijd de afdeling Bijzonder Beheer met goede werknemers gevuld.’

Q&A woensdag 1 april 2020
In deze podcast praat Hans Biesheuvel je bij over twee onderwerpen:

 • De ONL Ondernemers app is vernieuwd. In de gratis app vinden ondernemers nu alle actuele relevante informatie rondom de coronaproblematiek. Ook kunnen ondernemers hun specifieke vragen via de app bij de ONL helpdesk kwijt. En ondernemers kunnen via de app hun stem laten horen, deze input neemt ONL mee naar de politieke beleidsmakers in Den Haag. Download de app en laat je stem horen!
 • Nogmaals: het belang van solidariteit. ‘Het is onacceptabel dat grote bedrijven, zoals de HEMA en de Bijenkorf, zonder te overleggen met toeleveranciers eenzijdig de betalingstermijnen opschorten. Het is een lastige tijd voor iedereen, ook voor grote bedrijven. Juist in deze moeilijke tijd moet je solidair zijn. Wat wij nu zien is dat vooral grote retailers eenzijdig maatregelen nemen. Er wordt zonder overleg even medegedeeld dat ze de betalingstermijnen opschorten. Dat past niet in deze tijd. Ga met elkaar in gesprek en zoek een oplossing.’ In de podcast hoor je hoe je rechtstreeks contact met Hans Biesheuvel kunt opnemen als jij ook tegen deze maatregelen oploopt.

 

Q&A dinsdag 31 maart 2020
Hans Biesheuvel beantwoordt vragen over de NOW- en de TOGS-regeling.

 • Minister Koolmees van Economische Zaken en Werkgelegenheid heeft vanmiddag een persconferentie gegeven over de noodmaatregel voor werktijdverkorting die werkgevers kunnen aanvragen voor hun personeel. Deze tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt op maandag 6 april opengesteld en geldt met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020. Heb je als werkgever meer dan 20% omzetverlies? Dan kom je voor deze loonkostencompensatie in aanmerking.
 • ONL heeft veel reacties en brandbrieven ontvangen van ondernemers over de TOGS-regeling. Naar verwachting maakt het ministerie van EZK aan het einde van de dag een aangepaste lijst van SBI-codes bekend.

Q&A maandag 30 maart 2020
Hans Biesheuvel geeft een update over verschillende noodmaatregelen van de overheid:

 • TOGS: ONL heeft veel vragen over de TOGS-regeling ontvangen en heeft zich hard gemaakt voor verruiming van de regeling. Dat is inmiddels gebeurd, ook non-food bedrijven kunnen nu aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Het is ontzettend druk bij dit loket, daarom roept de RVO op om waar mogelijk je aanvraag even uit te stellen. Het aanvraagloket is de komende maanden open en de aanvraag kan met terugwerkende kracht ingediend worden.
 • Tozo: Vanaf vanochtend zijn de digitale Tozo-loketten bij de gemeenten geopend, waar zelfstandig ondernemers en zzp’ers terecht kunnen voor inkomensondersteuning en/of een tijdelijke lening. Ook voor deze regeling geldt dat de aanvraag de komende maanden met terugwerkende kracht ingediend kan worden voor de periode vanaf 1 maart 2020. Later indienen heeft geen gevolgen voor de behandeling van de aanvraag. Dus als je het kunt veroorloven om je aanvraag later in te dienen, helpt dat om piekbelasting bij de loketten te voorkomen.
 • NOW / arbeidstijdverkorting: De NOW-regeling is op dit moment nog niet geopend, maar daar komt de komende week verandering in. Wil je aanspraak maken op de NOW, zorg dan dan je in ieder geval twee dingen alvast goed inzichtelijk hebt: je omzetverlies en je loonsom. Zodra de regeling opengesteld wordt, melden we dat op onze website.

Q&A zaterdag 28 maart 2020
Hans Biesheuvel en Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering beantwoorden vragen over financieringsmogelijkheden voor ondernemers.

Hans Biesheuvel: ‘Ondernemers in veel sectoren komen door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen. ONL en Stichting MKB Financiering hebben een whitepaper opgesteld met 12 tips aan ondernemers om problemen te beperken en om op korte termijn aan extra liquiditeit te komen.’ Download de whitepaper

Ronald Kleverlaan: ‘Ondernemers kunnen bij hun bank of financier aankloppen als zij krediet nodig hebben. De kans bestaat echter dat er nu wachtlijsten gaan ontstaan. Voor ondernemers kan het lonen om een andere financier in de arm te nemen. Maar hoe weet je dat je met een betrouwbare partij te maken hebt? Stichting MKB Financiering borgt de kwaliteit met de Gedragscode MKB Financiering. Op onze website vind je een lijst van kredietverstrekkers die voldoen aan de hoogste eisen voor passend en verantwoord financieren aan ondernemers.’ Bekijk hier de lijst

Q&A vrijdag 27 maart 2020
In alle hectiek van de coronacrisis is duidelijke communicatie van groot belang. Hoe communiceer je juist nu zorgvuldig, rustig en helder met medewerkers, leveranciers, afnemers, klanten, opdrachtgevers en andere stakeholders over de ontwikkelingen in jouw bedrijf? Hans Biesheuvel geeft tips in deze podcast. Wil je de tips nog eens teruglezen? Dat kan hier.

Q&A donderdag 26 maart 2020
Door het coronavirus dreigen de komende periode veel faillissementen in Nederland. Daarom is het wetsvoorstel rondom faillissementen met de naam homologatie onderhands akkoord (WHOA) dat nu in de Tweede Kamer ligt, plotseling zeer urgent. Een aantal kamerleden wil pas op de plaats maken in dit wetstraject, om ervoor te zorgen dat de WHOA aantrekkelijker wordt voor het midden- en kleinbedrijf. Zij willen dat kleine schuldeisers een sterkere positie krijgen bij faillissementsafhandelingen, zodat opbrengsten niet alleen naar banken, de Belastingdienst en multinationals gaan. Hans Biesheuvel en kamerlid Stieneke van der Graaf geven in deze podcast tekst en uitleg over deze kwestie.

Meer weten? Lees ook het opiniestuk van Hans Biesheuvel over de WHOA in het AD van 25 maart 2020.

Q&A woensdag 25 maart 2020
Onderwerpen in deze podcast:

 • Het wetsvoorstel over faillissementen (WHOA): ONL maakt zich hard voor een sterkere positie van ondernemers bij faillissementsafhandelingen, zodat niet alleen banken en de Belastingdienst openstaande vorderingen betaald krijgen, maar ook de kleine ondernemer meedeelt in de opbrengst en een bedrag terugkrijgt.
 • Een oproep aan banken om de komende periode naast ondernemers te gaan staan in plaats van er tegenover. Daarvoor is tijd, aandacht en maatwerk van de banken nodig.
 • De huidige stand van zaken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO).

Q&A dinsdag 24 maart 2020
In deze podcast beantwoorden Hans Biesheuvel van ONL en Elwin Groenevelt van Qredits Microfinanciering Nederland financiële vragen van ondernemers, over het aanvragen van kredieten.

Q&A maandag 23 maart 2020
In deze podcast beantwoordt Hans Biesheuvel vragen over solidariteit met ondernemers. Zijn oproep aan grote concerns en verhuurders: neem niet eenzijdig maatregelen maar ga met ondernemers in gesprek en zoek samen naar oplossingen om deze lastige periode het hoofd kunnen bieden.

Q&A zaterdag 21 maart 2020
In deze podcast beantwoordt Hans Biesheuvel vragen over hulpfinanciering voor ondernemers. Kom ik in aanmerking voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)? Welke voorwaarden zijn aan deze regeling verbonden? En hoe vraag ik een krediet aan?

Q&A vrijdag 20 maart 2020
Onderwerpen in deze podcast:

 • Hoe zit het precies met het uitstel van belasting voor ondernemers?
 • Wanneer kan ik arbeidstijdverkorting voor mijn medewerkers aanvragen?
 • Een medewerker was op vakantie in een gebied met veel coronabesmettingen. Kan ik die medewerker toegang tot het werk weigeren?