Nieuws

ONL overzicht: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0

Ben je ook toe aan een overzicht welke overheidsregeling nu wat inhoudt voor jou als ondernemer? De komende periode geven wij een overzicht van verschillende steunpakketten. Vandaag willen we je meer overzicht geven in de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0

Wat is de looptijd?

1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021

Voor wie is de regeling?

 • Alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20%.
 • Let op: vanaf 1 januari 2021 (2e en 3e tijdvak): alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 30%.

Wat houdt de regeling in?

 • De NOW is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. NOW 2.0?

 • Verlenging NOW tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • NOW 3.0 is opgedeeld in drie tijdsvakken. Tijdvak 1: okt-nov-dec 2020. Tijdvak 2: jan-feb-ma 2021. Tijdvak 3: apr-mei-jun 2021.
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het 2e tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie.
 • De korting voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt, de reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
 • Als een werkgever een NOW3 subsidie aanvraagt, is hij verplicht om zich in te spannen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Waar en wanneer kun je de regeling aanvragen?

 • NOW3 loopt vanaf 1 oktober 2020 in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.
 • NOW3 1e tijdvak (okt-nov-dec) is aan te vragen vanaf 16 november tot 13 december (streefdata), met terugwerkende kracht tot 1 oktober.
 • De NOW is hier aan te vragen via het UWV.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden

 • Heb je gebruik gemaakt van NOW 1.0? Op 7 oktober heeft UWV het digitale loket geopend waar werkgevers hun aanvraag voor de definitieve berekening van hun tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode (NOW1.0) kunnen indienen. Het gaat hier om het tijdvak maart, april en mei 2020.
 • Je moet voor je aanvraag aangifte loonheffing hebben gedaan. Heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan voor je NOW 3 aanvraagt, want het UWV heeft deze gegevens nodig bij de beoordeling.

Voor vragen en opmerkingen

Kom je er echt niet uit? Team ONL staat voor je klaar. Blijf met ons in contact en blijf vragen stellen! Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om jullie vragen te beantwoorden via onze app/telefoon of mail naar corona@onl.nl. Download de app voor Apple Download de app voor Android