Nieuws

Onrust in zzp-land – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Telegraaf
5 mei 2016

Onrust in zzp-land
Per 1 mei is de VAR afgeschaft. Het is niet meer mogelijk om als zzp’er een verklaring bij de belastingdienst op te vragen om aan opdrachtgevers te bewijzen dat je ondernemer bent. In plaats van de VAR is er een systeem van modelcontracten ingevoerd. Om vooraf zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie moeten beide partijen zich strikt aan zo’n contract houden. Dit moet het makkelijker maken voor de belastingdienst om de arbeidsrelatie te controleren en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De opdrachtgever kan namelijk achteraf worden aangeslagen voor werkgeverspremies wanneer blijkt dat iemand toch als werknemer aangemerkt moet worden.

Het bestrijden van schijnzelfstandigheid is een terecht streven. De wet die nu is ingevoerd schiet zijn doel echter ver voorbij. Ik houd mijn hart vast voor de gevolgen, met name voor het optuigen voor een nieuw administratief monster. In tegenstelling tot bijvoorbeeld PZO, VNO-NCW en MKB Nederland hebben wij gewaarschuwd tegen deze ondoordachte veranderingen.

De eerste signalen over de nieuwe wet zijn niet hoopgevend. Het systeem van modelcontracten, ingevoerd met de politiek eufemistische naam ‘Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)’, zadelt opdrachtgevers en zelfstandig professionals op met een berg administratie. De onzekerheid voor zowel opdrachtgever als zelfstandig professional neemt toe.

Met ONL voor Ondernemers heb ik de voelsprieten uitstaan om te kijken of het niet helemaal mis gaat. Via onze DBA-Barometer kunnen opdrachtgevers en zzp’ers hun ervaringen met de nieuwe wet melden. Wij willen alle input gebruiken om bij de komende kabinetsformatie een structurele en toekomstgerichte oplossing op tafel te leggen en deze wet gauw weer af te voeren.

Voor zelfstandig professionals zit er nu niets anders op dan het beste te maken van het systeem van modelcontracten. Het is nou eenmaal een wet. In het volgende regeerakkoord moeten er fundamentele keuzes gemaakt worden. Geef zzp’ers een eigen toegespitst fiscaal regime. Zij hebben een unieke en belangrijke positie in onze economie verworven. Wrikken en schaven in de huidige regelgeving is niet meer afdoende.