Wat is ONL voor Ondernemers

ONL voor Ondernemers is dé ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van de ondernemers te laten horen. Dit betekent dat ondernemers onze agenda bepalen en wij actie ondernemen.

Politici, ambtenaren en grote lobby-organisaties weten over het algemeen niet wat een wet of maatregel betekent in de dagelijkse praktijk voor een ondernemer. Dit heeft desastreuze gevolgen. Voorbeelden hiervan zijn de Wet Werk en Zekerheid, de Wet DBA, de Wet Poortwachter. Dit soort rammelende wetgeving is niet alleen slecht voor ondernemers maar voor de hele economie. Het is daarom essentieel dat de stem van de ondernemer gehoord wordt bij de totstandkoming van beleid en wetgeving.

Samen Nederland ondernemender maken, dat is het doel van ONL. Dit doen we door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen waar ondernemers last van hebben. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn de Wet DBA, Wet Werk en Zekerheid, Late betalingen en Rentederivaten.

We hebben uw steun nodig om Nederland ondernemender te maken. Om de stem van de ondernemer maximaal te laten horen en zoveel mogelijk onderwerpen op te pakken hebben we meer financiële middelen nodig.

Daarom vragen we u ons te steunen als participant of vriend van ONL!

Wat heeft ONL voor Ondernemers bereikt?

De afgelopen periode heeft ONL onder andere de volgende dingen bereikt:

  • Opschorting Wet DBA n.a.v. onze aanhoudende lobby
  • € 1,5 miljard schadeloosstelling Rentederivaten
  • Wetsvoorstel ingediend in Tweede Kamer om extreme betaaltermijnen van grote bedrijven jegens leveranciers tegen te gaan
  • Hét aanspreekpunt geworden voor politieke partijen als het over ondernemerschap gaat
  • Toetsing effect op MKB van nieuwe wet- en regelgeving (motie aangenomen in parlement)
  • Politiek in beweging gekregen om Loondoorbetaling bij ziekte aan te passen
  • Organisatie van o.a. het Internationaal Diner, Groeidebatten en de jaarlijkse Nationale Ondernemersdag
  • Oprichting DNOB
  • Samen met ondernemers een Groeiagenda en drie schaduwbegrotingen gemaakt.

De vijf pijlers van ONL voor Ondernemers zijn:

Geen representatie maar participatie

Onze achterban kijkt niet toe maar bepaalt onze agenda. Wij peilen continu de wensen, meningen, uitdagingen van onze deelnemende ondernemers en vertalen die naar concrete actiepunten.

Voor en door ondernemers

ONL is er voor alle ondernemers en wordt gerund door ondernemers. We spreken de taal van de ondernemer, zijn doel- en actiegericht en hebben dezelfde ambitie als onze achterban. Aanpakken!

Regio- en sectoroverstijgend

Moderne ondernemers verenigen zich op basis van ambitie, uitdagingen en profielen en niet op basis van regio of sector. Vanuit deze relevantie gaan wij ons in de lobby sterk maken voor onze achterban.

Volledig transparant

Onze organisatie, activiteiten en doelstellingen zijn volledig transparant. We geven op ieder moment openheid in processen, politieke afwegingen, agenda’s en belangen.

Dynamisch georganiseerd

Onze agenda wordt niet bepaald door het bestuur, de politiek of brancheorganisaties maar direct door de deelnemende ondernemers. ONL past zich aan hun wensen aan en handelt daarnaar.