Over Platform Promotional Products

De branche van promotionele producten en diensten heeft zich verenigd in het Platform Promotional Products (PPP). Binnen deze branchevereniging staan imagoverbetering door verdere professionalisering, kennisvermeerdering en belangenbehartiging centraal.

PPP-collage-600
e9ce1067-96a9-4b74-aa9b-3ce2b1c8845a-original
5871952520181031_152955 (002)