Over Samenwerkend Nederland

Stichting Samenwerkend Nederland is het platform voor overheid en markt.

Samenwerkend Nederland brengt praktische en vernieuwende vormen van publiek-private samenwerking tot stand ter bestrijding van maatschappelijke en economische problemen.

Samenwerkend Nederland:

  • Organiseert marktconsultaties, brancheplatforms en publiek-private overlegbijeenkomsten waarin samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen overheidsorganisaties en bedrijven in allerlei branches.
  • Formuleert aanbevelingen voor een beter functionerende overheid en een beter presterende markt.

 

Voorbeelden van bereikte samenwerkingsresultaten:

  • Rijkswaterstaat moest naar aanleiding van Kamervragen een acute en drastische inhaalslag plegen op het gebied van asbestonderzoek aan asbestgevaarlijke Rijks-objecten. Dankzij de opstelling van een publiek-private raamovereenkomst werd succesvolle samenwerking tot stand gebracht tussen Rijkswaterstaat en de asbestinventarisatiebranche als werkbaar en welkom alternatief voor tijdrovende en dure aanbestedingsprocedures.
  • Tijdens jaarlijkse publiek-private overlegbijeenkomsten tussen zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en gemeentelijke afdelingen jeugdzaken, worden afspraken gemaakt over preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling, waardoor gemeenten minder snel naar de Meldcode hoeven te grijpen en kinderen zodoende minder snel uit huis geplaatst zullen worden of onder toezicht gesteld zullen worden, en er daardoor menselijk leed wordt voorkomen en onnodige bureaucratie wordt vermeden.