Persberichten

Persbericht: Algemene Bankvoorwaarden: Banken en ondernemers nemen algemene bankvoorwaarden onder de loep. Gewijzigde voorwaarden zijn duidelijker en begrijpelijk voor niet-juristen.

Persbericht ONL voor Ondernemers

Donderdag 1 september 2016

Algemene Bankvoorwaarden: Banken en ondernemers nemen algemene bankvoorwaarden onder de loep. Gewijzigde voorwaarden zijn duidelijker en begrijpelijk voor niet-juristen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft mede in overleg met ONL voor Ondernemers de Algemene Bankvoorwaarden aangepast en verduidelijkt. In de gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden zijn de bepalingen duidelijker geformuleerd. Dit is belangrijk omdat de voorwaarden de balans tussen de rechten en plichten voor banken en ondernemers aangeven. Voor ONL voor Ondernemers waren met name punten over provisies en rente, het afgeven en inwinnen van zekerheden en het opzeggen van de relatie zeer belangrijke punten. Ten aanzien van bijzondere kosten, zoals taxatiekosten, advieskosten of kosten van extra rapportages is meer duidelijkheid opgenomen: banken moeten uitleggen waarom deze kosten nodig zijn.

Hans Biesheuvel: “De gewijzigde algemene bankvoorwaarden zijn duidelijker en begrijpelijk voor niet juristen. Ik hoop deze constructieve samenwerking met de NVB, maar ook met de individuele banken verder voort te zetten. Het is van belang dat ondernemers en banken weer dezelfde taal gaan spreken en doen wat zij altijd hebben gedaan: goede plannen financieren en samen werken aan de groei van bedrijven. Nu is het zaak door te pakken om het vertrouwen tussen ondernemers en banken te herstellen.

Voor zowel ondernemers als consumenten is het van belang dat de Algemene Bankvoorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn. ONL heeft zich er hard voor gemaakt dat de rechten en verplichtingen helder en begrijpelijk zijn vanaf het moment dat de relatie start. ONL kijkt er naar uit om samen met de banken ook de bijzondere voorwaarden voor bedrijfsfinancieringen te verduidelijken

In de Algemene Bankvoorwaarden staan de basisregels voor alle producten en diensten van banken in relatie tot klanten. De gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden gelden vanaf 1 maart 2017.

—–

Einde bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Gladdines via het nummer 06 10 15 00 46 of via g.gladdines@onl.nl