Persberichten

Persbericht: “Geen politieke spelletjes ten koste van herstel economie”

Via de link kunt u het persbericht in PDF downloaden.

 

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 30 oktober 2015

“Geen politieke spelletjes ten koste van herstel economie”

Lastenverlichtingen noodzakelijk voor meer groei en meer banen!

De aangekondigde lastenverlichting van 5 miljard in het jaar 2016 is essentieel voor de Nederlandse economie. Door politieke spelletjes dreigt er een patstelling te ontstaan waar het herstel van de economie voorspelbaar de dupe van wordt. We snijden onszelf economisch fors in de vingers wanneer de lastenverlichting sneuvelt omdat politieke partijen het onderling niet eens worden.

De koppeling van het Belastingplan aan het wetsvoorstel voor de vermogensrendementsheffing maakt onderhandelingen extreem complex. Om de veranderingen in de vermogensbelasting budgetneutraal door te kunnen voeren zijn er onrealistisch hoge forfaitaire percentages vastgesteld. Daarnaast moet de nieuwe heffing van de PvdA koste wat kost progressief worden. Dit leidt tot een onsamenhangend geheel waar niemand beter van wordt.

Hans Biesheuvel: “Ik roep alle partijen op om hun stokpaardjes te laten varen en ondubbelzinnig te kiezen voor het noodzakelijke en verdere herstel van onze economie. Een stijging van de koopkracht is daarvoor essentieel. De nieuwe percentages in de vermogensrendementsheffing staan juridisch op los zand. De Hoge Raad maakt er gehakt van en de gedragseffecten zijn niet te overzien.

Door een pas op de plaats komt een oplossing heel dichtbij: Houd de structuur van de vermogensbelasting zoals deze nu is. Maar zet de forfaitaire rendementen op 2,5 of 3%. Dat is meer realistisch, uitlegbaar en acceptabel. Geef de rest uit aan lastenverlichting.

Een verbetering van de koopkracht is nu echt cruciaal. Stijging van de binnenlandse bestedingen is de beste aanjager van banen in het midden- en kleinbedrijf. De vechtende politici kunnen de echte hervorming van het belastingstelsel dan mooi bewaren voor hun volgende verkiezingscampagne.”

Achtergrondinformatie:

Politieke patstelling:
De veranderingen in de vermogensrendementsheffing, met de nieuwe progressieve forfaitaire tarieven, is een paradepaardje van de PvdA. Het CDA wijst terecht op de onrealistisch hoge forfaitaire cijfers. De VVD wil dit eigenlijk niet en haar achterban al helemaal niet, maar kan haar coalitiepartner hierin niet voor de voeten lopen. Op haar beurt eist D66 vergroening en maatregelen die meer banen opleveren dan de 35000 die het Kabinet verwacht mogelijk te maken.

Parlementaire behandelingen:
Maandag 2 november spreekt Staatssecretaris Wiebes met de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën over hun wensen voor het Belastingplan 2016. ONL voor Ondernemers roept alle partijen op om naar een constructieve oplossing te zoeken. Het herstellende maar broze ondernemersklimaat is niet gebaat bij instabiliteit en politieke spelletjes.

Het MKB is gebaat bij een verbetering van de koopkracht:
De crisis in Nederland was vooral het gevolg van een gekelderd consumentenvertrouwen en een daling van de vraag. Stijging van de binnenlandse bestedingen is de motor voor het midden- en kleinbedrijf. Door een verbetering van de koopkracht consolideren we het herstel van de economie. Daarnaast zet een verbetering van de koopkracht minder druk op de lonen. Dit heeft een positief gevolg voor de werkgelegenheid. Het MKB is verantwoordelijk voor het merendeel van de werkgelegenheid in Nederland. De lastenverlichting leidt daarom één op één tot een groei van het aanbod van banen.