Nieuws

Persbericht: Lancering DNOB op Het Plein in Den Haag

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag 9 september 2015

Lancering DNOB op Het Plein in Den Haag
Onder het motto: “Doet u de zaak, doen wij de financiering” wordt vanmiddag op Het Plein in Den Haag het nieuwe financieringsinitiatief voor ondernemers DNOB gelanceerd. De oprichters van DNOB, ondernemersorganisatie ONL en kredietadviseur Credion, maakten hun plannen dit voorjaar bekend. DNOB vormt de ontbrekende schakel in het gewijzigde financieringslandschap na de crisis.

DNOB ontsluit en arrangeert financieringen voor MKB ondernemers. Voor de invulling van de complete financieringsbehoefte kunnen ondernemers vanaf heden  terecht bij meer dan 80 financieel adviseurs en 35 vestigingen in Nederland.

DNOB werkt nauw samen met ruim 40 financieringspartners. Op strikt onafhankelijke basis wordt de beste financieringsoplossing samengesteld uit een of meerdere bronnen. Financieringspartners van DNOB  zijn o.a. diverse lease- en factormaatschappijen, banken, crowdfunders, kredietunies en private investeerders. Van hypotheek tot werkkapitaalfinanciering en van achtergestelde lening tot aandelenkapitaal, DNOB organiseert de volledige financieringsbehoefte van ondernemers.

Het is de ambitie van DNOB elke ondernemer op ieder moment de best passende financieringsoplossing te bieden. De DNOB expert neemt het gehele aanvraagtraject uit handen zodat de ondernemer zich kan blijven concentreren op de reguliere bedrijfsvoering.

Ten behoeve van de MKB ondernemer bevordert DNOB transparantie en concurrentie in financieringsland. Relevante ontwikkelingen worden op de voet gevolgd zodat nieuwe toetreders, overheidsregelingen en/of innovatieve kredietvormen adequaat worden ontsloten en gekoppeld aan de investeringswensen van ondernemers. Hierbij wordt nauw samengewerkt met The Funding Network van Symbid. Waar mogelijk wordt de kortste en meest eenvoudige route gekozen, b.v. een traditionele banklening. Indien nodig combineert de DNOB adviseur verschillende financieringsvormen tot een passende financieringsmix.

Gezamenlijk met haar partners wil DNOB binnen twee jaar een totaal financieringsvolume van meer dan  1 mrd effectief ontsluiten voor ondernemers. Middels de oprichting van DNOB Academy wordt de kennis en ervaring van alle partijen gedeeld met ondernemers, branche-organisaties, overheid en (alternatieve) financiers.

—————————————————————————————————————————————————————————

Noot voor de redactie:

Achtergrondinformatie:
De DNOB website gaat vanmiddag om 16.00 uur online. Het financieringstraject bij DNOB ziet er als volgt uit:

  1. Intake: De ondernemer schrijft zich in via DNOB.org en krijgt een persoonlijk financieringsrapport. Op basis van dit rapport start het traject met een adviseur.
  2. Aanvraag: De beste financieringsoplossingen worden per geval bekeken en aangevraagd
  3. Matching: De terugkomende offertes worden doorgenomen en de ondernemer zal geholpen worden om de financiering binnen te slepen
  4. Monitoring: Als de financiering geregeld is blijft DNOB op kwartaalbasis de relevante bedrijfsgegevens uit uw administratie te vergelijken met de prognose, wij samen met u de vinger aan de pols.