Nieuws

PFAS-maatregelen van het kabinet onvoldoende

Volgens stichting ONL voor Ondernemers zijn de aangekondigde PFAS-maatregelen onvoldoende om de bouwachterstand in Nederland vlot te trekken. ONL roept het kabinet op om door te pakken en met aanvullende maatregelen te komen om een recessie af te wenden. Morgen bevragen Tweede Kamerleden verschillende experts en stakeholders op het Binnenhof. Welke maatregelen zijn nodig om de mkb’ers weer te laten ondernemen?

Na een rondgang bij honderden ondernemers in onze achterban moet ONL concluderen dat totdat een écht werkbare PFAS-norm vastgesteld wordt, de overheid ondernemers op aanvullende manieren tegemoet moet komen. Alleen een verruiming van de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB-regeling), waar de overheid garant staat voor een deel van de lening, lijkt niet voldoende voor bedrijven om overeind te blijven.

Er zijn aanvullende maatregelen nodig. Eerder is er door de Kamer gesproken over het openstellen van de werktijdverkorting. Als ondernemers tijdelijk geen of minder werk hebben voor werknemers kunnen zij gebruikmaken van voorzieningen van het UWV. Daarnaast werd deeltijd-WW genoemd. Deze maatregelen zijn nu nodig om een recessie af te wenden, want ondernemers kunnen niet voor alle kosten opdraaien.

Daarnaast moeten er andere vraagstukken opgelost worden. Zo bestaat er nog veel onduidelijkheid over PFAS. Hoe kunnen we eerlijk meten? Welke normen moeten we hanteren om de schadelijke effecten voor mens en milieu te beperken? Om tot echt sluitende oplossingen te komen, moeten eerst de bovenstaande vragen beantwoord worden.

De antwoorden op deze vragen zullen ook veel onzekerheid wegnemen bij lokale overheden, die nog terughoudend zijn bij vergunningsverstrekking. Door de stikstof- en PFAS-crisis stapelen de vergunningsaanvragen zich momenteel op bij gemeenten. De overheid moet gemeenten meer ondersteunende middelen bieden, zodat zij via een fast track procedure vergunningsaanvragen snel kunnen behandelen.

Tot slot moet de overheid kijken naar oplossingen. Waar kunnen zij die vinden? Bij ondernemers! Overal in het land zijn innovatieve ondernemers gewoon doorgegaan met bouwen en baggeren. Ondanks de extreem strenge normen. Leer van deze ondernemers! Geef hen de ruimte om te innoveren en kijk hoe deze innovaties breed kunnen worden uitgerold.

ONL voor Ondernemers ziet dat de overheid voorzichtig maatregelen introduceert om de PFAS-crisis af te wenden. De recessie staat echter om de hoek. Er moet nu doorgepakt worden. Het bestaande maatregelenpakket is té weinig en té laat. ONL voor Ondernemers staat klaar om de overheid te ondersteunen en aanvullende oplossingen te bieden.