Beeld

Prinsjesdag ontbijt 2013

Vanuit ondernemers nieuwe plannen aandragen waarnaar de politiek wel zal móeten luisteren. Vastgeroeste structuren vervangen door overlegorganen die een afspiegeling vormen van de maatschappij. Jongeren warm maken voor vakwerk. En oprichting van een bank voor kleine ondernemers. Zomaar enkele frisse ideeën die op de ochtend van Prinsjesdag naar voren kwamen tijdens een ontbijtsessie met voorman Hans Biesheuvel van ONL.

De eerste honderd ondernemers die zich afgelopen week, direct na de oprichting van ONL als donateur (een tientje) hadden gemeld, waren exclusief uitgenodigd om de allereerste bijeenkomst van ONL in Den Haag bij te wonen. Ze waren getuige van een historische aftrap, vol passie, ondernemerszin, nieuw élan en ook nieuws. Zoals het idee om een soort Nieuwe Nederlandse Middenstandsbank voor kleine ondernemers op te richten. Dit zou kunnen met de 600 miljoen euro die het kabinet aan bankbelasting heeft opgehaald. “Met dat kapitaal kunnen miljarden aan kredieten worden verstrekt”, aldus Hans Biesheuvel.

‘Voor ondernemers, door ondernemers’, luidt de slogan van ONL en die blijkt aan te slaan. Het nieuws en de beschouwingen over de nieuwe organisatie van ondernemers heeft veel ondernemers in korte tijd enthousiast gemaakt. De sfeer in de Haagse ontbijtzaal is die van een soort opluchting… ‘dat er eindelijk voor ondernemers iets gebeurt…’.

Temidden van enthousiaste kleine en middelgrote ondernemers die zich tegoed doen aan broodjes, koffie en croissants, laat Hans Biesheuvel, deskundig geïnterviewd door Wouke van Scherrenburg, aan duidelijkheid niets te wensen over. De reden voor zijn vertrek als voorzitter van MKB Nederland was dezelfde als die om ONL op te richten, legt hij uit “Ik wil iets voor ondernemers doen, niet voor branche-organisaties. Nu kan ik veel beter doen waar ik goed in ben, namelijk de stem van ONL met kracht laten horen. Daar heeft het veel te lang aan ontbroken.”

Ondernemerskompas

Tekst_Visual_ONL_v1Het concept is helder, legt Hans Biesheuvel uit. “Zo snel mogelijk een zo groot mogelijke achterban bij elkaar zien te krijgen van ondernemers die bij ons hun ideeën aandragen, bijvoorbeeld via het ondernemerskompas op de website. Met die ideeën gaan we aan de slag en zoeken we aansluiting bij de overheid en de politiek. Ik heb daar intussen met tal van mensen gesproken en proef best wel bewustwording dat ze ons hard nodig hebben. Wij gaan met zulke goede plannen komen dat ze wel naar ons móeten luisteren. Maar daar willen we wel wat voor terug: versoepeling van het ontslagrecht, lagere lasten, meer tempo en meer transparantie. Dat is de grootste uitdaging waar we nu voor staan. Dus moeten we nu de mouwen opstropen, starten, canvassen en gas geven.” .

“Hier heb ik jarenlang op zitten wachten. Ik voelde me machteloos. Eindelijk proef ik weer enthousiasme en passie”, reageert een onderneemster in de zaal. “Weg met de oude structuren, instituten en stramienen die ondernemers in de kou laten staan”, zegt een ander. Hans Biesheuvel beaamt dat er veel moet veranderen, maar niet door tegen instituten te gaan schoppen. “Ik ben een groot voorstander van de overlegeconomie, maar dan wel binnen overlegorganen die een afspiegeling vormen van de huidige maatschappij. Wij willen mensen op basis van ambitie bij elkaar brengen. Dat werkt niet op de oude verzuilde manier.” Hans Biesheuvel is voor een overlegeconomie, maar dan wel in een vernieuwde stijl.

Tekst_Visual_ONL_v3Het kabinet verwijt hij vooral dat een uitdagende economische agenda ontbreekt. Die agenda gaat ONL opstellen om van daaruit actie te ondernemen. Om er zo mede voor te zorgen dat het verdwenen vertrouwen in de maatschappij weer terugkeert. Op korte termijn streeft ONL naar versoepeling van het ontslagrecht en wil de organisatie zich sterk maken dat de 300 miljoen korting voor kleine zelfstandigen van tafel gaat, dat de accijnsverhoging niet doorgaat en dat de btw wordt verlaagd.

ONL lijkt een schot in de roos, afgaand op het enthousiasme van de ondernemers in de zaal, waaronder de zakenvrouwen van het jaar 2012 en 2013. De komende tijd gaat Hans Biesheuvel zoveel mogelijk het land in om zijn verhaal te vertellen en mensen binnen de club te halen. Van de aanwezigen op het ontbijt hoopt hij dat ze hetzelfde gaan doen. “U bent de eerste groep ONL-ambassadeurs. Draag leden en goede ideeën aan. Want u weet: innovatie en hervorming komen niet uit de politiek voort. Het zal echt van ons moeten komen!”

foto

image037

image038

image039

image040