NieuwsPersberichten

Reactie ONL op stikstofakkoord: eerste bescheiden stap, nu doorpakken

De coalitie heeft een akkoord bereikt over de stikstofmaatregelen voor de korte termijn. ONL voor Ondernemers vindt dit een goede zaak. De bouwers, baggeraars en grondverzetters kunnen eindelijk weer verder. De korte termijn maatregelen doen even pijn, maar zijn noodzakelijk om een recessie af te wenden. Het is een eerste bescheiden stap, maar nu moet het kabinet doorpakken en met structurele oplossingen komen voor de lange termijn. Hoe zij dit moeten doen? Volgens ONL is de innovatiekracht van ondernemend Nederland de sleutel tot de oplossing. De ondernemersorganisatie helpt de overheid graag om het ondernemerschap van Nederland volledig te benutten.

Meten is weten

Op korte termijn moet natuurlijk snel gehandeld worden om een recessie te voorkomen. Wil je het probleem voor de lang termijn tackelen? Begin dan bij het begin. Er heerst momenteel grote onzekerheid over de onderzoekscijfers. Er wordt namelijk niet gemeten hoeveel stikstof er precies neerkomt in de natuurgebieden. Om oplossingen te kunnen bieden voor de langere termijn, moet eerst wetenschappelijke consensus bereikt worden over de exacte omvang van het probleem en hoe we de effectiviteit van maatregelen het beste kunnen meten.

Een overheid met lef

ONL wil dat alle lagen van de overheid lef tonen: de Rijksoverheid door de regie te pakken, de provincies door consequent beleid te voeren en de gemeenten door prioriteit te geven aan het goedkeuren van vergunningsaanvragen.

Het Rijk moet de regie nemen. De Rijksoverheid en de provinciebesturen moeten het eens worden over beleid. Goed afstemmen en consequent uitvoeren, zodat ondernemers overal in het land weten waar zij aan toe zijn.

Gemeenten moeten bij het beoordelen van vergunningsaanvragen meer ondersteunende middelen krijgen. ONL wil een fast track procedure die vergunningsaanvragen snel behandelen. Ook om de geleden schade van de bouwstop in te halen. Hiervoor hebben gemeenten extra capaciteiten nodig om vergunningsaanvragen goed te kunnen beoordelen. Goed overleg tussen ondernemers en de gemeenten maakt nu al veel mogelijk, bijvoorbeeld door extern salderen. Nieuwe maatregelen maken straks nog meer mogelijk.

Zet in op ondernemerschap

Ondernemers hebben al veel oplossingen gevonden voor de uitstoot van stikstof. Zowel voor noodmaatregelen op de korte termijn, als structurele oplossingen voor de lange termijn. Er is veel winst te halen door te leren van ondernemers. Overal in het land gaan bouwprojecten momenteel gewoon door omdat ondernemers, al dan niet in samenwerking met de lokale overheid, creatieve manieren hebben gevonden om de stikstofdepositie te salderen. In andere woorden: er worden nu al nieuwe stallen gebouwd waar 95% van de ammoniak uit de lucht gefilterd wordt. Stikstof-neutraal bouwen is nu al mogelijk en past helemaal binnen de ambities om de gebouwde omgeving in Nederland circulair en energieneutraal te maken. Om te zorgen dat deze innovaties straks ook breed uitgerold kunnen worden, moet er ruimte komen voor ondernemerschap. ONL roept de overheid op in te zetten op de innovatiekracht van ondernemers voor structurele oplossingen.

Herstel natuurgebieden

Geef ondernemers de ruimte om te innoveren en de uitstoot van stikstof terug te dringen. En maak zo snel mogelijk werk van het herstellen van natuurgebieden. Stikstof die vrij komt bij activiteiten die echt niet geheel stikstof-neutraal kunnen, kan dan gewoon opgevangen worden door de natuur. Volgens ONL doet dit kabinet er in ieder geval goed aan om te investeren in het herstellen van natuurgebieden.

ONL voor Ondernemers ziet dat het kabinet eindelijk werk gaat maken van de stikstofproblematiek. Ook ziet de ondernemersorganisatie dat de problemen rondom de uitstoot van stikstof goed beheersbaar zijn. Dan moet de overheid nu echter wel de regie pakken en durven in te zetten op de innovatiekracht van ondernemers. ONL staat klaar om de overheid hierbij te ondersteunen. Zo zorgen wij dat de economie kan blijven groeien, zónder onze natuur hiervoor op te moeten offeren.