Nieuws

Reactie op bezwaar blijft uit, wat nu? Ondernemersvraag in De Telegraaf – Hans Biesheuvel geeft antwoord

Als ondernemer in de evenementenbranche heb ik een bezwaarprocedure lopen tegen de beslissing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de toekenning van de TVL-1. Ze hebben een verkeerde code gebruikt en reageren nu traag. Wat moet ik doen?

Dit is een vervelend probleem waar veel ondernemers tegenaan lopen. Ook bij ONL hebben we veel klachten ontvangen dat RVO niet de juiste SBI-codes heeft gebruikt om te bepalen of er wel of geen recht op een vergoeding is. De SBI-codes geven aan wat de activiteit van het bedrijf is. RVO kijkt nu alleen naar de eerste SBI-code en niet naar een tweede of derde. Dat is vervelend en het kost ook veel tijd, die ondernemers met geldproblemen niet hebben. Een extra probleem is dat RVO veel van de bezwaren ook nog eens direct afwijst.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Het College van Beroep voor Bedrijfsleven heeft in drie cases bepaald dat RVO de bezwaren niet zomaar mag afwijzen als niet eerst wordt gekeken naar wat de hoofdactiviteit is. Ook in de Tweede Kamer is hier al aandacht voor gevraagd. Kamerlid Thierry Aartsen heeft opgeroepen om opnieuw naar alle bezwaren van het vierde kwartaal te kijken. Daarbij moet echt naar de hoofdactiviteit worden gekeken. Dat is inmiddels toegezegd. De ondernemers om wie het gaat krijgen hier de komende weken bericht over. Hopelijk krijg jij ook snel duidelijkheid.

Ik blijf dit zelf ook in de gaten houden. Het is belangrijk dat ondernemers krijgen waar ze recht op hebben.