Nieuws

Rondetafelgesprek bescherming Nederlands bedrijfsleven

Op donderdag 1 juni 2017 hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de bescherming van het Nederlandse bedrijfsleven. Namens ONL voor Ondernemers was Hans Biesheuvel hierbij aanwezig.

Het plan om extra beschermingsmaatregelen in te voeren om Nederlandse bedrijven te beschermen tegen buitenlandse overnames wordt gedreven door sentiment en de waan van de dag. De noodzaak en de implicaties van extra beschermingsmaatregelen zijn niet duidelijk. ONL pleit er voor om bij de feiten te blijven. Nederlandse hebben immers allerlei mogelijkheden om zichzelf te beschermen tegen overnames, voor sommige bedrijven was dit de reden om zich in Nederland te vestigen.

Een bedenktijd, waar sommige partijen voor pleiten, is onwenselijk. Hiermee worden investeerders weggejaagd. De zeggenschap van de aandeelhouders (eigenaren) wordt een jaar lang buitenspel gezet, hierdoor ontbreekt de tucht van de markt en wordt slecht management beloond. Ook maakt een bedenktijd van een jaar de bedrijven een speelbal van de financiële markt, waardoor niet toegekomen wordt aan de normale bedrijfsvoering.

Klik hier om de de inbreng van ONL voor Ondernemers bij het rondetafelgesprek te lezen. 

Klik hier om het artikel “Ook ONL niet achter maatregel, VEB: Bedenktijd overnames onwenselijk” op de website van de Telegraaf te lezen.

Ook ONL is tegen bedenktijd overnames als bescherming Nederlands bedrijfsleven