NieuwsPersberichten

Schaduwkabinet wil Ondernemers-Top

Persbericht ONL voor Ondernemers

Den Haag, 13 november 2013

Het schaduwkabinet, onder leiding van ONL voor Ondernemers-initiatiefnemer Hans Biesheuvel, roept premier Rutte op om samen een Ondernemers-Top te organiseren. De top moet in 2014 plaatsvinden en moet leiden tot een stevige groeiagenda voor Nederland.

Hans Biesheuvel: “We moeten met elkaar kijken hoe we de komende jaren ons geld gaan verdienen. Het beleid is nu vooral gebaseerd op wat politiek haalbaar is, in plaats van wat nodig is. Beleidsbepalers weten onvoldoende wat de echte problemen zijn waar ondernemers tegenaan lopen. Er is te weinig groeikapitaal en te weinig flexibiliteit op het gebied van de arbeidsmarkt, kredietverlening en pensioenen. Een gemiste kans, want ondernemers zijn de onmisbare pijlers van een succesvolle maatschappij. Zij zorgen voor de banen. We moeten zorgen dat ondernemers weer durven te investeren, dat zij weer kunnen innoveren. Ondernemers moeten weer de ruimte krijgen om te ondernemen.”

Met de Ondernemers-Top wil het schaduwkabinet het vertrouwen herstellen tussen bedrijfsleven en politiek. Hans Biesheuvel: “Nu is het moment, daar hoeven we geen jaren over te doen. Als Schaduwpremier van Nederland -als aanvoerder van een team ondernemende toppers – reik ik de politiek daarom de hand. Wij zetten in op een overlegeconomie 2.0. Op samenwerking, die past bij deze tijd. Sector-overstijgende en grensoverschrijdende oplossingen zijn nodig om problemen aan te pakken. De oude, vastgeroeste structuren werken niet meer. Het Schaduwkabinet zal de komende tijd met innovatieve oplossingen komen en ideeën aanreiken. Het Schaduwkabinet wil nadrukkelijk de input van ondernemers als basis en van daaruit wil het Schaduwkabinet de politiek inspireren en prikkelen, zodat we kunnen samenwerken aan structurele oplossingen. Duurzame economische groei is nodig om de welvaart en het welzijn te behouden. Maar dat lukt alleen als er vertrouwen is tussen overheid, ondernemers, banken en de samenleving. Het Schaduwkabinet wil het gaspedaal van Nederland intrappen.