Nieuws

Shift happens – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Shift happens

Het CBS kwam deze zomer met duidelijke cijfers. Een totaal van 60% van de banen in het bedrijfsleven zit bij het MKB. Multinationals zijn echter verantwoordelijk voor 2/3e van de omzet in de Nederlandse economie en voor 80% van de uitvoer. Deze situatie is risicovol want de toekomst ligt juist bij kleine, slagvaardige bedrijven die doorgroeien.

De trend is dat grote bedrijven inkrimpen. Ze gaan terug naar kernactiviteiten. De getallen laten zien dat onze economie steeds afhankelijker wordt van het MKB. We leunen nu te veel op de grote bedrijven en moeten meer doen om de groei van het MKB te bevorderen.

Mijn zorg is dat de winstgevendheid van MKB’ers achterblijft. Er wordt te weinig geïnvesteerd en geïnnoveerd waardoor de banengroei tegenvalt. Tegelijk is ook de arbeidsproductiviteit lager en er is weinig groeikapitaal beschikbaar.

Als eerste ligt de bal bij ondernemers. Zij moeten innoveren. Niet per se harder werken, maar slimmer. Hoe kan je zelf de meeste waarde toevoegen?

Het mes snijdt aan twee kanten. Ondernemers rekenen op de overheid voor duidelijke randvoorwaarden en waar nodig stimuleringsmaatregelen. Ik pleit voor een apart en toekomstbestendig MKB-beleid met de focus op heldere en consistente maatregelen rondom innovatie, financiering en lagere lasten; dat is een nationaal belang!