NieuwsPersberichten

Snelle opeenstapeling milieuregels brengt ondernemers en de gevestigde polder in gevaar

Den Haag maakt zich op voor een nieuwe staking in navolging van de boerenprotesten. Deze acties kwamen buiten de brancheorganisaties om tot stand. Nu komt ook de bouwsector in actie, vanuit de bedrijven zelf. En met goede redenen, vindt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. Honderden projecten in de baggersector, de wegenbouw en de woningbouw liggen op dit moment gedwongen stil. Miljarden aan investeringen worden misgelopen en banen staan op de tocht.

Het ging tijdens de boerenprotesten vooral over het terugdringen van de stikstofuitstoten. De bouwsector krijgt er nog een schepje bovenop: er gelden nu ook strenge regels rondom PFAS-stoffen. Door deze vervuilende stoffen in de bodem worden veel vergunningen aan bedrijven niet meer verleend of ingetrokken.

De opeenstapeling van strengere milieuregels zorgt ervoor dat de baggersector, de wegenbouw en de woningbouw compleet op slot zitten. Ondernemers in deze branches komen hierdoor in de (financiële) problemen. “De economische effecten zijn rampzalig en als de politiek niet snel handelt zal dit leiden tot een crisis. Want zonder baggerwerkzaamheden komt bijvoorbeeld ook de binnenvaart stil te liggen. Een domino-effect dreigt op korte termijn”, aldus Biesheuvel.

De overheid weet al jaren dat het Nederlandse stikstofbeleid niet houdbaar is. En ook dat de voor mens en milieu schadelijke PFAS-stoffen in de bodem zitten. Dit alles is oud nieuws; de politiek gaf hier zelf eerder geen prioriteit aan. Dus waarom nu dan ineens deze paniek? Voor ONL is het duidelijk dat dit het gevolg is van de wens van de politiek om te laten zien dat zij concreet – op korte termijn – aan klimaatoplossingen werken. Iets waar de maatschappij stevig op aandringt de laatste tijd.

De ironie wil dat natuurlijk niemand te maken wil krijgen met milieuverontreinigende stoffen. Ondernemers hebben al ingezet op innovatie, verduurzaming en de energietransitie. De baggersector was tot voorkort zelf actief in gesprek met de politiek om tot een duurzame oplossing te komen voor het omgaan met PFAS-stoffen.

Er is in het bedrijfsleven meer dan genoeg draagvlak om gezamenlijk te verduurzamen en aan klimaatoplossingen te werken. Daarentegen is er geen draagvlak voor de voorzorgsmaatregelen en strengere milieuregels die tot stand kwamen zonder inbreng van ondernemers uit de betrokken sectoren. Deze maatregelen zorgen er wel voor dat bedrijven failliet gaan. ONL vreest ook voor het draagvlak in de traditionele Nederlandse polder, want de boeren en straks ook de bouwers reizen op eigen initiatief af naar het Malieveld. Daar komen geen bonden en brancheorganisaties aan te pas.

Het bedrijfsleven heeft een oplossing nodig, zowel voor het stikstofbeleid en PFAS-stoffen als voor de overlegeconomie als geheel. Daar moet de politiek werk van maken! De sleutel tot een oplossing voor zoveel maatschappelijke uitdagingen ligt ook bij ondernemers. Geef ondernemers een stem. Ondernemers hebben de ideeën. ONL neemt het initiatief en met ONL kan je zaken doen. Wij denken graag mee aan praktische, werkbare en duurzame oplossingen en slaan een brug tussen ondernemer en politiek.