In de praktijk

Een onderneming steunt op haar werknemers, daarom is het van groot belang dat goed werkgeverschap als prioriteit wordt gezien.

Door een zekere mate van flexibiliteit en wendbaarheid worden ondernemers gestimuleerd om meer personeel aan te nemen. Door dit te waarborgen kan het MKB als ‘de banenmotor’ van de Nederlandse economie fungeren.

Onze visie

Bij ONL zien we goed werkgeverschap als belangrijk onderdeel van ondernemerschap.

Een onderneming is gefundeerd op zijn werknemers, bij een kleinere onderneming geldt zelfs nog sterker dan bij een grotere onderneming dat wanneer er iemand – om wat voor reden dan ook – tussenuit valt, het hele (productie)proces in gevaar kan komen.

Hoe ONL zich inzet

Wij zetten ons ervoor in om het belang van juist de kleinere ondernemer voor het voetlicht te brengen.

Zo hopen wij de Nederlandse ondernemer als voltallig gesprekspartner te kunnen positioneren in Den Haag.

Position Papers - Arbeidsmarkt en Werkgeverschap

Wet Arbeidsmarkt in balans brengt onbalans en onduidelijkheid – Position paper

Position paper: Wendbaar en ondernemend MBO zorgt voor broodnodig talent

Position paper: Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.

Nieuws items - Arbeidsmarkt en Werkgeverschap

Ondernemersvraag in de Telegraaf – Hans Biesheuvel geeft antwoord – Eerste personeel

Nieuwe voorstellen loondoorbetalingsverplichtingen zijn eerste stap in de goede richting

Teleurstelling en bezorgdheid bij ONL: Eerste Kamer gaat – tegen beter weten in – akkoord met de Wet arbeidsmarkt in balans